fbpx

Bazy EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost pod adresem http://search.ebscohost.com/ przy wykorzystaniu danych do logowania dostępnych w bibliotece.

 

W ramach licencji krajowej EBSCO oferuje wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce bezpłatny dostęp do pakietu podstawowego w skład, którego wchodzi 16 obszernych naukowych baz danych oraz EBSCO Open Dissertations™ – międzynarodowa baza prac dyplomowych i dysertacji.

Wchodzące w skład pakietu bazy Academic Search™ Ultimate oraz Business Source® Ultimate są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zasobów naukowych na świecie przez wiodące ośrodki akademickie.

Korzyści

Bazy są dostępne na platformie z polskim interfejsem, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom platformy użytkownicy mogą drukować, zapisywać artykuły na własnych komputerach, pobierać gotowe opisy bibliograficzne w kilku formatach, zapisywać wyniki wyszukiwań na indywidualnym koncie Moje EBSCOhost, odsłuchać lub przetłumaczyć treść artykułów. Z baz można korzystać zdalnie z komputerów domowych oraz prywatnych urządzeń mobilnych.

Bazy wchodzące w skład pakietu podstawowego EBSCO

*​Szczegółowe informacje o każdej z baz i aktualną listę zawartych w bazach czasopism znajdą Państwo po kliknięciu w link z nazwą bazy.

BAZY PEŁNOTEKSTOWE

Academic Search™ Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza magazyny i czasopisma w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

  • 5,215 aktywnych pełnotekstowych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access
  • 4,561 aktywnych pełnotekstowych recenzowanych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access
  • 2,512 aktywnych pełnotekstowych recenzowanych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access, bez embargo
  • 3,078 aktywnych pełnotekstowych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access indeksowanych w Web of Science lub Scopus

Ponadto Academic Search Ultimate zawiera kolekcję ponad 75 000 materiałów wideo Associated Press. Umieszczona na liście rezultatów karuzela z filmami video w prosty sposób umożliwia dostęp do filmu powiązanego z terminem wyszukiwania. Najstarsze filmy pochodzą z lat trzydziestych ubiegłego wieku do czasów obecnych. Co miesiąc dodawane są nowe materiały. Tematyka filmów obejmuje zarejestrowane na taśmie filmowej bieżące i historyczne wydarzenia, sławnych ludzi (polityków, aktorów, sportowców), sztukę, muzykę, naukę i technologię.

Business Source® Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Ponad 2 500 aktywnych pełnotekstowych magazynów i czasopism w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

  • 2,545 aktywnych pełnotekstowych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access
  • 1,465 aktywnych pełnotekstowych recenzowanych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access
  • 910 aktywnych pełnotekstowych recenzowanych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access, bez embargo
  • 878 aktywnych pełnotekstowych czasopism i magazynów, niedostępnych w modelu Open Access indeksowanych w Web of Science lub Scopus
  • Ponad 27 000 materiałów wideo z udziałem liderów biznesu

Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe.

Health Source: Nursing/Academic Edition – zawiera czasopisma pełnotekstowe, w tym czasopisma recenzowane naukowo oraz abstrakty i cytowania czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.

Health Source: Consumer Edition – zawiera pełne teksty czasopism, monografii i broszur oraz raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia.

AHFS Consumer Medication Information zawiera opisy leków, które mogą przydać się nie tylko studentom medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i innych kierunków związanych z ochroną zdrowia. Baza jest przygotowywana przez American Society of Health-System Pharmacists.

Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera czasopisma pełnotekstowe o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera pełnotekstowe monografie i publikacje encyklopedyczne, dokumenty źródłowe oraz kolekcje zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 roku takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News. Wraz z Master File Premier do Pakietu Podstawowego dołączona jest również baza MasterFILE Reference eBook Subscription.

Newspaper Source – baza pełnotekstowa oferująca dostęp do gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

BAZY BIBLIOGRAFICZNE

Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.

MEDLINE – to baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty czasopism naukowych wydawanych w 60 językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

ERIC (Education Resources Information Center) – to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierająca opisy bibliograficzne oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly.

GreenFILE – zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularno-naukowych na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty, jak również pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (open access).

Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera indeksy i abstrakty kluczowych czasopism oraz indeksuje wyselekcjonowaną zawartość czasopism. W bazie są ponadto opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają 1960 roku.

Teacher Reference Center – zawiera indeksy i abstrakty z czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.

European Views of the Americas (1493-1750) – to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750. Założona w 1846 roku biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

Zapraszamy studentów do korzystania w czytelni multimedialnej budynek B sala 21 – biblioteka. Pracownicy mają dostęp z każdego komputera podłączonego do sieci na terenie uczelni serdeczne polecamy, zapewniając, że bazy te oferują nieocenione źródło informacji, niezmiernie pomocne we wszelkich pracach naukowych.