fbpx

WPROWADZENIE I CEL KONFERENCJI

Konferencja wpisuje się w analizy i rozważania dotyczące procesów przemian społecznych i gospodarczych w regionach, w szczególności dotyczących Polski Wschodniej. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie cyklicznego forum wymiany poglądów na temat współczesnych procesów zarządzania i zmian zachodzących w przedsiębiorstwach, gospodarce i sferze społecznej. Ważna jest także diagnoza i ocena wsparcia oraz kreowania procesów transformacyjnych przez samorządy regionalne i lokalne, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorstw.

Konferencja będzie się koncentrowała na aktualnych problemach funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym w okresie pandemii, a także procesach restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw, również w oparciu o środki z funduszy UE.

Okres pandemii stwarza nietypowe ograniczenia i szanse, przewartościowuje wiele dotychczasowych doświadczeń i wzorców zarządzania oraz postaw pracowniczych i zachowań konsumentów. Kształtują one nowe rozwiązania, które mają wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, ale także na całą gospodarkę i sytuację społeczną w regionie. Przyszłość pokaże na ile te rozwiązania będą skuteczne, przedsiębiorcze, innowacyjne i względnie trwałe.

Opinie zaproszonych na konferencję ekspertów i przedsiębiorców oraz wyniki analiz i prognoz stworzą możliwość ich wykorzystania w formie rekomendacji do kolejnych badań oraz do implementacji rozwiązań w przedsiębiorstwach, a także w krajowej i regionalnej praktyce wsparcia rozwoju gospodarczego. Stwarza to możliwość porównywania różnych doświadczeń w sferze zarządczej oraz skorzystania z dobrych praktyk przedsiębiorstw i działań władz samorządowych. Wypracowane wnioski z konferencji pozwolą na ocenę skuteczności rozwiązań dotyczących zmian w zarządzaniu oraz interpretację występujących trendów. Sformułowane analizy i rekomendacje zostaną opublikowane w opracowaniach naukowych.

TEMATYKA KONFERENCJI

Będzie się koncentrowała na problemach, nowych rozwiązaniach i zmianach w:

 • sferze zarządzania przedsiębiorstwami i ich strategiach rozwoju,
 • obszarze tworzenia i wdrażania innowacji,
 • zarządzaniu potencjałem społecznym, działalnością podstawową
 • finansami, marketingu, sferze zaopatrzenia i zbytu (dystrybucji),
 • regionalnych finansach publicznych,
 • kapitale społeczno-gospodarczym regionu,
 • uwarunkowaniach regionalnych i wsparciu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • otoczeniu prawnym przedsiębiorstw,
 • procesach restrukturyzacji w regionach i ich obszarach funkcjonalnych,
 • strukturze podmiotowej gospodarki regionu.

RADA NAUKOWA

 • Prof. dr hab. Jerzy Paszkowski – WANS w Białymstoku, przewodniczący.
 • Doc. dr Edward Hościłowicz – Rektor WANS w Białymstoku
 • Dr Elżbieta Ambrożej, Prorektor WANS w Białymstoku
 • Dr Anatoliusz Kopczuk, Prorektor WANS w Białymstoku
 • Prof. dr Vesselin Blagoev, Vice-Rector Varna University of Management (Bułgaria)
 • Dr Tomasz Nawrocki – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 • Prof. zw. dr hab. Ludmila Nekharosheva – Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku (Białoruś)
 • Prof. zw. dr hab. Krystyna Poznańska – SGH w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Marek Proniewski – WANS w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Piotr Pysz – Hochschule für Wirtschaft und Technik – Vechta/Diepholz. (Niemcy)
 • Prof. dr Yelena Shustova – Kazachski Innowacyjny Uniwersytet Prawa i Nauk Humanistycznych (Kazachstan)
 • Prof. dr hab. Roman Sobiecki – Prorektor SGH w Warszawie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski – Uniwersytet w Białymstoku
 • Mgr Adam Walicki – WANS w Białymstoku
 • Prof. zw. dr hab. Maciej Wiatr – WANS w Białymstoku
 • Prof. dr Aneta Ziółkowska – Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr Adam E. Szczepanowski – przewodniczący
 • Dr Paweł Laskowski
 • Dr Jolanta Łuczaj
 • Dr Ewa Niedźwiedzka
 • Mgr Andrzej Ambrożej
 • Mgr Joanna Boboryko-Hocazade
 • Mgr Marta Dawidziuk
 • Mgr Sylwester M. Pilipczuk
 • Mgr Damian Proniewski
SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15 – 472 Białystok
tel.+48 85 67 85 838
e-mail: konferencja2021@wsfiz.edu.pl

KALENDARIUM

do 20 maja 2021 Przesłanie karty zgłoszenia wraz z tematem i abstraktem na adres: konferencja2021@wsfiz.edu.pl
do 3 czerwca  2021 Akceptacja tematu i abstraktu
do 15 lipca 2021 Termin przysłania referatów i dokonania płatności za udział w konferencji
25-26 października 2021 Termin konferencji

PUBLIKACJE

Plik
pdf Wymagania redakcyjne artykułów konferencyjnych

KOSZTY UDZIAŁU / PUBLIKACJE:

Koszt udziału w konferencji obejmuje koszty druku artykułu (po zakwalifikowaniu i pozytywnych recenzjach), lunch, przerwy kawowe, wyjazd do Tykocina oraz uroczystą kolację.
Koszt udziału w konferencji bez publikacji artykułu – 450 zł.

Oficyna Wydawnicza
SGH
„Kwartalnik Nauk o
Przedsiębiorstwie” (20 pkt.)
„Marketing i Rynek” (20 pkt.)
Półrocznik „Przedsiębiorstwo
& Finanse” (5 pkt.)
Koszt udziału w konferencji
i publikacji artykułu
750 zł 750 zł 550 zł
Koszt publikacji artykułu
bez udziału w konferencji
300 zł 300 zł 100 zł

Wpłatę prosimy przekazać na konto:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła 40, 15 – 472 Białystok
BANK PEKAO S.A. 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899
z dopiskiem: konferencja TRE 2021, imię i nazwisko uczestnika

Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów zakwaterowania.Oferujemy pomoc w rezerwacji noclegu(w kwocie promocyjnej 100 zł/noc) w pokojach gościnnych WSFiZ w Białymstoku przy ulicy Jagienki (kampus uczelni).

Rezerwacja pokoi: tel. 85 678 58 96

Inne hotele to m.in.:

 • Branicki**** tel. 85 665 25 00,
 • Gołębiewski**** tel. 85 678 25 00,
 • Traugutta3**** tel. 733 733 722,
 • Podlasie*** tel. 85 67 56 600.

Program konferencji wraz z informacjami dodatkowymi, w tym wymaganiami redakcyjnymi dotyczącymi artykułów będzie zamieszczony na: www.wsfiz.edu.pl/konferencja-tre-21

PATRONAT HONOROWY:

SPONSORZY:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

  Imię (imiona) i nazwisko:

  Tytuł naukowy:

  Nazwa instytucji:

  Adres:

  NIP instytucji:

  Tel. kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Tytuł referatu: