fbpx

Wydawnictwo Naukowe 

powołane zostało na mocy Zarządzenia Rektora prof. dr hab. Józefa Szabłowskiego z dnia 26 września 1996 r.

Celem działalności Komitetu Wydawniczego są publikacje o charakterze naukowo-badawczym obejmujące: skrypty, podręczniki, wyniki badań, materiały konferencyjne, rozprawy naukowe, monografie, zeszyty naukowe, instrukcje i inne.

Publikacje wykorzystywane są głównie na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego studentów uczelni oraz szerokiego otoczenia zewnętrznego, a w szczególności innych uczelni regionu i kraju oraz praktyki gospodarczej.

Sprzedaż książek

Wszystkie nasze książki (do wyczerpania nakładów) są dostępne w Punkcie Sprzedaży Wydawnictw WANS.

Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową naszych publikacji, realizując zamówienia pisemne (od stałych klientów także telefoniczne) osób prawnych oraz fizycznych. W przypadku osób fizycznych do zamówienia powinno być dołączone potwierdzenie (kserokopia) odpowiedniej wpłaty na konto Uczelni (dzięki temu możemy wysłać książki od razu po otrzymaniu zamówienia, bez oczekiwania na nadejście informacji z banku do odpowiedniej komórki administracji WANS, a stamtąd do Działu Wydawnictw).

Numer konta bankowego WANS:
ING Bank Śląski S.A. oddział w Białymstoku
69 1050 1823 1000 0023 3378 1884

Zamówienie można przesłać na adres mailowy: sprzedaz@wans.edu.pl

KONTAKT

ul. Ciepła 40; 15-472 Białystok
tel. (+85) 678-58-01
e-mail: sprzedaz@wans.edu.pl