fbpx

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości

Lider projektu: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji, Stowarzyszenie „Akademia Plus 50”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-10-31

Budżet projektu: 409 512,50 zł, w tym dofinansowanie z UE: 397 192,50 zł

Działania projektowe adresowane są do trzech kluczowych grup docelowych:

  • dzieci szkoły podstawowej klas 1-3 oraz 4-8,
  • osób dorosłych,
  • seniorów (60+).

Projekt, w trakcie 2 edycji, obejmie wsparciem 240 osób: 150 dzieci szkół podstawowych, 60 osób dorosłych oraz 30 seniorów.

Głównym celem projektu jest realizacja kursów poszerzających wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwijających zainteresowania i niwelujące lukę kompetencyjną 240 osób w zakresie:

  • kompetencji komunikacyjnych,
  • kompetencji technicznych i komputerowych,
  • kompetencji kognitywnych i artystycznych.

ZADANIA I HARMONOGRAM PROJEKTU

Program edukacyjny realizowany w ramach projektu „Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości” obejmuje 3 moduły:

  • Kompetencje osobiste (kognitywne, artystyczne),
  • Kompetencje techniczne i komputerowe,
  • Kompetencje komunikacyjne.

Każdy z modułów obejmuje wprowadzenie teoretyczne oraz szeregu warsztatów praktycznych, które pozwolą uczestnikom projektu aplikować poznane rozwiązania w codziennym życiu.

Realizacja opracowanego przez międzyśrodowiskową reprezentację specjalistów programu spoczywa na wysokiej klasie specjalistach dziedzinowych.

Zadanie 1 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA – uczniowie (Edycja I)

Zadanie 2 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA – dorośli i seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 3 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – uczniowie – (Edycja I)

Zadanie 4 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 5 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – uczniowie – (Edycja I)

Zadanie 6 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli- (Edycja I)

Zadanie 7 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Taniec) – seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 8 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) – seniorzy (Edycja I)

Zadanie 9 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA- uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 10 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA- dorośli i seniorzy – (Edycja II)

Zadanie 11 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 12 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy- (Edycja II)

Zadanie 13 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 14 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli – (Edycja II)

Zadanie 15 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Taniec) – seniorzy – (Edycja II).

Zadanie 16 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) – seniorzy- (Edycja II).