fbpx
PROJEKT LIDERZY EKO-ZMIAN

FESTIWAL DLA MATKI ZIEMI

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu dla Matki Ziemi, który odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 roku we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku. Festiwal organizowany jest w ramach Projektu Liderzy Eko-Zmian finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Program Festiwalu

plakat festiwalu

 

Co zaplanowaliśmy w naszym projekcie i dlaczego warto wziąć w nim udział?

W ramach projektu przeprowadzone będą działania edukacji i praktyki ekologicznej w budowaniu odpowiedzialności społeczności lokalnej za zasoby przyrodnicze oraz trening monitoringu obywatelskiego zmian klimatycznych i wypracowywania realnych działań naprawczych w społeczności lokalnej. W ramach Akademickiego Centrum Edukacji i Praktyki Ekologicznej do programu studiów wprowadzony zostanie przedmiot i koło naukowe pn. Empatia Ekologiczna. Studenci będą odbywać praktyki przyrodnicze lub opracowywać prace Eko-Dyplomowe – filmy propagujące działania pro-eko. Absolwenci, którzy zrealizują łącznie przedmiot oraz praktyki ekologiczne otrzymają Certyfikat Wiarygodności Ekologicznej. Cała społeczność, w tym rodziny zostaną zaangażowane w otwarte wydarzenia informacyjne: I Mistrzostwa Ploggingu oraz Festiwal dla Matki Ziemi. Na bazie tych praktyk i w ramach ponadnarodowej współpracy z Partnerem Norweskim powstanie Podręcznik dla edukatorów przyrodniczych oraz e-platforma Bank Wiedzy Eko-Lidera. Ponadto zawarta zostanie umowa o stałych praktykach studenckich w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i stworzone Studio filmowe Eko-Influencerów.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Kwota dofinansowania: 114 185,09 EURO
KONKURS DLA MŁODZIEŻY ZOSTAŃ LIDEREM EKO-ZMIAN

Wszystkich sympatyków ekologii, idei zero waste i ochrony przyrody serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Zostań Liderem Eko-Zmian” organizowanym przez Koło Empatii Ekologicznej działające w Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku.Celem konkursu jest edukacja i zwiększenie zaangażowania uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w promocję postaw obywatelskich w ekologii.Do uczestnictwa zapraszamy 2-5-osobowe zespoły młodzieży wraz z opiekunem-nauczycielem, które stworzą pracę w postaci dowolnego utworu/produktu reklamowego (plakat, film, piosenka lub wiersz) dotyczącego kampanii edukacyjnej na temat promowania postawy „bycia EKO” – troski o Ziemię i naturę poprzez np. oszczędzanie zasobów naturalnych, energii, pieniędzy, kupowania produktów ekologicznych, nadawania drugiego życia przedmiotom używanym, sadzenia drzew, robienia domków dla owadów zapylaczy, korzystania z roweru jako środka komunikacji, itp.Prace konkursowe należy przesłać w formie cyfrowej na adres: liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl  w terminie do 19.05.2023 r., do godz. 23:59.Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci: warsztatów w profesjonalnym studiu filmowym Eko-Influencerów, wycieczki w głąb Puszczy Knyszyńskiej z przewodnikiem oraz atrakcyjnych gadżetów elektronicznych i książek.

Finał konkursu wraz z prezentacją zwycięskich prac oraz galą wręczenia nagród odbędzie się w ramach Festiwalu Dla Matki Ziemi w dniu 31 maja 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40 (aula duża).

Kontakt w sprawie konkursu:

e-mail: liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl

tel. 691 382 549

Regulamin-Konkursu-Zostan-Liderem-Eko-Zmian-2023-z-zalacznikami7720

plakat konkursu

baner informacyjny projektu Liderzy Eko-Zmian

Termin realizacji projektu: listopad 2021 – grudzień 2023

Realizatorzy:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las,
 • Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa,
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Innovation Circle Network Norwegia

BANK WIEDZY EKO-LIDERA

Działania projektu:

 1. Planowanie, koordynacja, monitoring i ewaluacja
 2. Rekrutacja uczestników
 3. Akademickie Centrum Edukacji i Praktyki Ekologicznej
 4. Obóz szkoleniowy edukatorów przyrodniczych
 5. Studencki Alert dla Matki Ziemi – monitoring obywatelski
 6. Komunikacja, informacja i promocja projektu

Zaplanowane rezultaty projektu:

Produkty:

 • Program przedmiotu Empatia Ekologiczna (3 Moduły: Eko-Lider, Eko-Influencer, Praktyka ekologiczna),
 • Obóz szkoleniowy dla edukatorów przyrodniczych,
 • Koło naukowe Centrum Empatii Ekologicznej (wraz z laboratorium edukacji ekologicznej),
 • Studio Filmowe Eko-Influencerów,
 • 20 prac Eko-Dyplomowych – filmów propagujących praktyki pro-eko,
 • Raport z monitoringu obywatelskiego z Mapą Interwencji Eko-pozytywnych (forma elektroniczna)
 • I Mistrzostwa Ploggingu,
 • Festiwal dla Matki Ziemi,
 • Podręcznik dla edukatorów (forma elektroniczna),
 • Bank Wiedzy Eko-Lidera (Platforma e-learning),
 • podstrona int. i 2 profile social-media,
 • przeprowadzenie 160 godzin szkoleń, warsztatów i praktyk z przedmiotu Empatia Ekologiczna,
 • przeprowadzenie 48 godzin obozu szkoleniowego dla edukatorów,

Rezultaty:

 • wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie aktywności prośrodowiskowej u 100 studentów poprzez szkolenia, praktyki, trening i kampanię edukacyjną,
 • zwiększenie umiejętności 20 eduktatorów w narzędziach włączania obywateli do działań na rzecz właściwego gospodarowania swoimi zasobami przyrodniczymi poprzez obóz szkoleniowy,
 • zaangażowanie w działania 15 Eko-Liderów Studentów.

Projekt realizowany przez: