fbpx

Wysokość czesnego dla studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, który podejmuje naukę w roku akademickim 2023/2024, za pierwszy rok nauki wynosi:

Kierunek studiów Stopień

studiów

Czesne płatne za rok z góry*  Semestr Czesne  semestralne Czesne miesięczne (płatne w 10 ratach)
Administracja,

Finanse i rachunkowość

Zarządzanie w Białymstoku

 I stopień  5050 zł I 2375 zł 5 rat x 495 zł
II 2875 zł 5 rat x 595 zł
Marketing cyfrowy w Białymstoku  I stopień  5150 zł I 2425 zł 5 rat x 505 zł
II 2925 zł 5 rat x 605 zł
 Zarządzanie w Białymstoku  II stopień  5200 zł I 2450 zł 5 rat x 510 zł
II 2950 zł 5 rat x 610 zł
Wychowanie Fizyczne  I stopień  5300 zł I 2500 zł 5 rat x 520 zł
II 3000 zł 5 rat x 620 zł
 Wychowanie Fizyczne  II stopień  5450 zł I 2575 zł 5 rat x 535 zł
II 3075 zł 5 rat x 635 zł
Zarządzanie,

Bezpieczeństwo Państwa

w Ełku

 

I stopień

 

4600 zł

I 2175 zł 5 rat x 455 zł
II 2625 zł 5 rat x 545 zł
Marketing cyfrowy w Ełku  I stopień  4950 zł I 2350 zł 5 rat x 490 zł
II 2800 zł 5 rat x 580 zł
Zarządzanie w Ełku  II stopień  4975 zł I 2350 zł 5 rat x 490 zł
II 2825 zł 5 rat x 585 zł

*Podana w kolumnie wysokość czesnego płatnego za rok z góry (w terminie do 5 października) uwzględnia obniżkę czesnego o 200 zł w stosunku do wpłat semestralnych oraz o 400 zł w stosunku do wpłat miesięcznych

Ulgi w czesnym

Czesne płacone za rok z góry
wpłacone do 31 VII obniża sie o 300 zł wpłacone do 31 VIII obniża się o 200 zł

 

Zniżka w czesnym: I rata semestralna lub I rata miesięczna wpłacona w terminie do:
31 VII 31VIII
15% 10%

 

Wpisowe: 450 zł, wielkość opłaty zależy od terminu wpłaty, do:
31 VII 31 VIII
30% (315 zł) 20% (360 zł)

 

Opłata rekrutacyjna
85 nie podlega zwrotowi

Wysokość czesnego dla studenta-cudzoziemca studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, który podejmuje naukę w roku akademickim 2023/2024, za pierwszy rok nauki wynosi:

Kierunek studiów Rok studiów Stopień studiów Czesne za rok studiów Wpisowe
 Wszystkie kierunki studiów prowadzonych przez WANS w Białymstoku I rok Studia I i II stopnia  6300 zł 750 zł

 

II rok i następne kontynuowane w języku polskim Studia I i II stopnia Według tabel obowiązujących studentów będących obywatelami polskimi, które zawarte są w § 13 Regulaminu finansowego określonego Zarządzeniem nr RK.021.42.2023 z dnia 30.06.2023 r. _

 

Opłaty można wnosić:

BANK PEKAO S.A.:    19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok