fbpx

Sztandarowe cele:

  • upowszechnianie wiedzy za zakresu nowoczesnego marketingi i zachowań konsumenckich
  • projektowanie kampanii promocyjnych i wdrażanie nowych produktów na rynek przy współpracy z przedsiębiorstwami
  • współorganizowanie wykładów, semianariów, eventów, konferencji związanych z nowoczesnym marketingiem

W ramach działalności KNNM członkowie w praktyce realizują realne wyzwania zlecone przez przedsiębiorstwa.
Wartością dodaną dla uczestników Koła jest możliwość łączenia teorii z praktyką. W działalność organizacji zaangażowani są studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

W ramach działań Koła m.in.:
• zaprojektowano nowe Logo dla Klastra Obróbki Metali,
• zaprojektowano logo Koła Naukowego Nowoczesnego Marketingu,
• nawiązano współprace z firmą Merkury S.A. (studenci brali czynny udział w projektowaniu działań marketingowych mających na celu wprowadzenie na rynek polski nowej wody kokosowej),
• zaprojektowano i wyposażono (częściowo z pozyskanych przez koło funduszy) wnętrze laboratorium marketingowego,
• zrealizowano cykl praktycznych wykładów- studenci brali udział w szkoleniach m.in. z tworzenia strategii marketingowej, skutecznej reklamy w social mediach, content marketingu,
• przeprowadzono konsultacje z zakresu przedsiębiorczości z dr. Łukaszem Siemieniukiem,
• przeprowadzono szkolenie dla firmy Janis (szkolenie było organizowane na komercyjnych zasadach, członkowie koła pozyskali fundusze na dodatkowe szkolenia)
• zrealizowano sesję zdjęciową oraz nakręcono filmy mające na celu promocję uczelni,
• przeprowadzono badanie marketingowe wśród studentów mające na celu poprawę jakości kształcenia i ogólnego funkcjonowania Akademii WANS,

Członkowie koła naukowego zdobyli następujące nagrody i wyróżnienia:
1) I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Hackathon Podlaskie 4.0 w kategorii Marketing i promocja Przemysłu 4.0,
2) Wyróżnienie w konkursie „Rebranding KOM”,
3) I miejsce w konkursie pt. „Współpraca międzynarodowa województwa podlaskiego – analiza SWOT”.
4) I miejsce w Rundzie T, w kategorii Concept,
5) Wyróżnienie w konkursie na Hasło dla Funduszy Europejskich, przygotowanym przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Opiekun naukowy KNNM: Sylwester Pilipczuk

Przewodnicząca KNNM: Beata Tochwin