fbpx

Kontakt

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40
Pokój 122, budynek B

E-mail: stypendia@wans.edu.pl
Telefon: 85 6785 907

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student obejmuje:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora

Termin składania wniosków stypendialnych:

na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

od 01 października – do 20 października 2023 r.

na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

od 01 marca – do 20 marca 2024 r.

PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

Tel. 85 678 59 07;  e-mail: stypendia@wans.edu.pl , pokój 122 budynek B

  • wtorek – 12.30 – 14.30
  • środa – 12.30 – 14.30
  • czwartek – 12.30 – 14.30
  • sobota – 08.00 – 14.00 w dniu 07.10.2023
  • sobota  – 9.00 – 13.00 w dniach 14.10.2023, 21.10. 2023

oraz w Filii w Ełku w godzinach pracy Dziekanatu

Tel.  87 621 80 97