Kontakt

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40
Pokój 122, budynek B

E-mail: stypendia@wsfiz.edu.pl
Telefon: 85 6785 907

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student obejmuje:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora

Termin składania wniosków stypendialnych na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

od 01 marca – do 20 marca 2023 r

PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIE TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

Tel. 85 678 59 07;  e-mail: stypendia@wsfiz.edu.pl , pokój 122B

wtorek – 9.00 – 13.00

środa – 9.00 – 11.00

czwartek – 9.00 – 13.00

piątek – 11.00 – 13.00

soboty (04, 11, 18 marca 2023) – godz. 9.00 – 13.00

oraz w Filii w Ełku w godzinach pracy Dziekanatu

Tel.  87 621 80 97