fbpx

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W BIAŁYMSTOKU

Stowarzyszenie Absolwentów zostało założone w październiku 2002 roku pod nazwą Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Od dnia 27 stycznia 2024 roku Stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą na Stowarzyszenie Absolwentów Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku. Stowarzyszenie Absolwentów WANS w Białymstoku jest dobrowolnym zrzeszeniem absolwentów i sympatyków Uczelni.

Cele stowarzyszenia:

  • zrzeszanie absolwentów WANS w Białymstoku w celu dalszego rozwijania i upowszechniania wiedzy ekonomicznej, humanistycznej i technicznej, pielęgnowania etyki zawodowej, utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich, atmosfery wzajemnej życzliwości, kultu sumiennej pracy;
  • wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków Stowarzyszenia;
  • rozwój różnych form kształcenia w celu uzupełniania wiedzy ogólnej i specjalistycznej absolwentów;
  • utrzymywanie stałej więzi ze WANS w Białymstoku oraz współpraca dla dalszego jej rozwoju, w szczególności poprzez poszerzanie kontaktów absolwentów z Uczelnią;
  • upowszechniania wiedzy o WANS w Białymstoku, jej działalności naukowej i dydaktycznej oraz perspektywach rozwoju;
  • wspieranie władz Uczelni, kadry naukowej i studentów w pracach mających na celu rozwój WANS w Białymstoku;
  • wspieranie inicjatyw w zakresie organizacji seminariów, szkoleń, zjazdów naukowych organizowanych przez WANS w Białymstoku;
  • upowszechnianie aktywności sportowej, promowanie zdrowego stylu życia;
  • rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji sportowych.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów WANS w Białymstoku

Joanna Mansour – Prezes
Elżbieta Bartosz – Zastępca Prezesa (Wiceprezes)
Sławomira Artemowicz-Lakiene – Skarbnik
Piotr Wawrzyński – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Alicja Sadowska – Przewodnicząca
Marzena Płońska – Zastępca
Katarzyna Stankiewicz – Sekretarz

Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
e-mail: stowarzyszenie@wans.edu.pl
tel. 85 / 67 85 854

Nr konta Bankowego:
Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku
31 1240 2890 1111 0011 3518 5558 – rachunek NRB stosowany jest w obrocie krajowym
17 1240 2890 1111 0011 3518 5561 – rachunek VAT
PL 37 1240 2890 1978 0011 3518 9048 – rachunek IBAN stosowany w obrocie zagranicznym EUR

 

 

 

Galeria Absolwentów