fbpx

Kiedy? 16.03.24r., start 10:00
Organizator? Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, Klub MBA Business WANS
Współorganizatorzy? Izba Coachingu Oddział Podlaski, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.
Miejsce? WANS (Aula Mała), ul. Ciepła 40, Białystok

Wydarzenie skierowane jest do:
– członków Klubu MBA Business, WANS/studentów/pracowników WANS.

W analizie deficytu przywództwa przeprowadzonej przez Centre for Creative Leadership, zatytułowanej The Leadeship GAP (luka przywództwa) jej autorzy stwierdzają, iż liderzy nie są odpowiednio przygotowani na przyszłość. Dzisiejsza efektywność przywództwa jest niewystraczająca, by sprostać przyszłym wyzwaniom. Pamiętajmy, że w transformacji technologicznej, potrzebna jest równowaga. Co nie jest łatwe, bo przecież przywódcy organizacji będą w ciągu najbliższych lat mierzyć się z następującymi wyzwaniami:
– dostosowanie się do postępu i zmian technologicznych
– nadążanie z ogólnym tempem zmian
– odchodzenie od rozwiązań, które sprawdzały się w przeszłości
– przyciąganie do organizacji i zatrzymywanie utalentowanych pracowników
– przewodzenie zróżnicowanym zespołom
– przekwalifikowywanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników

W ramach Akademii Przywództwa dla przyszłości, będziemy poruszać wyżej wymienione kwestie w trakcie prelekcji, to wszystko zgodnie z naszą misją, aby wesprzeć przywódców w tworzeniu efektywnych organizacji.

Agenda spotkania – AKADEMIA PRZYWÓDZTWA dla przyszłości
10:00 – 10:05 Uroczyste otwarcie Akademii – Rektor dr. Edward Hościłowicz, prof. WANS.
10:05 –
10:15 Podpisanie umowy o współpracy między Akademia WANS a Okręgowym Urzędem Miar w Białymstoku – Mirosław Wnorowski, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.
10:15 – 10:20 Akademia Przywództwa dla przyszłości – założenia – Sylwester Pilipczuk (Klub MBA Business WANS).
10:20 – 10:50 How to be a more Effective Leader and Team Member”- Joseph Hewes (KAIZENEX, London, UK).
10:50 – 11:20 Storytelling w komunikacji lidera – skuteczne modele angażujących narracji”dr Marek Kruk (Klub MBA Business WANS).
11:20 – 12:10 „Skuteczny lider w sprzedaży” – Anna Miastkowska (Klub MBA Business WANS).
12:10 – 12:40 Przerwa.
12:40 – 13:10 „Above the line/Below the line … samoświadomość lidera”Piotr Karpowicz (Klub MBA Business WANS).
13:10 – 13:40 „Zrównoważone Przywództwo Lidera” – Wojciech Ochocki, (Klub MBA Business WANS).
13:40 – 14:10  „Umysł lidera w zmianie” – Marek Skowronek (Securitas).
14:10 – 14:30 „Zarządzanie organizacją w kryzysie – czynnik ludzki”, dr Karol Kowalewski, prof. WANS (Akademia WANS).
14:30 – 15:00
„Co lider powinien wiedzieć o cyberbezpieczeństwie”, Damian Dworakowski (TenderHut).
15:00 – 15:20  Podsumowanie i zakończenie – dr Anatoliusz Kopczuk, prof. WANS.

Prelegenci:
Joseph Hewes –  spędził ostatnią dekadę na poszukiwaniu najnowocześniejszych badań i rozwiązań w zakresie poprawy wydajności zespołu i przywództwa. Jeśli menedżerowie, liderzy i zespoły chcą być bardziej efektywni, będą potrzebować 2 kluczowych spostrzeżeń: wglądu w siebie, opartego na jednostce i wglądu w to, jak skutecznie zespół działa jako jednostka. Joseph założył Kaizenex w grudniu 2023 roku, pragnąc, aby model pracy zespołowej był dostępny dla każdego. Joseph jest dystrybutorem modelu Rocket i ankiety oceny zespołu (Team Assessment Survey). Stosuje podejście oparte na ocenie, które jest bardzo praktyczne i instynktowne. Współpracuje ze swoimi klientami w celu zbadania, skonfrontowania i uchwycenia prawdziwych kluczowych kwestii oraz wskazuje obszary wymagające poprawy. Przekształca spostrzeżenia w jasne, wykonalne i osiągalne cele, aby zmaksymalizować wyniki. Wierzy, że gdy liderzy wykorzystują wgląd w siebie, czyli samoświadomość, oraz zespół poprzez opanowanie TQ (Team Effectiveness Quotient), osiągają lepsze wyniki niż konkurencja, szybciej pokonują wyzwania, konstruktywnie zarządzają konfliktami, zapobiegają marnowaniu czasu, osiągają lepsze wyniki i działają jako wzór do naśladowania dla innych liderów i zespołów.

Anna Miastkowska – prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i marketingową. Jest wieloletnim trenerem biznesu, menedżerem i praktykiem sprzedaży. Absolwentka Studiów Podyplomowych MBA WSFiZ w Białymstoku oraz Marketingu Internetowego WSIZ w Rzeszowie, członek Business Club MBA oraz lokalnych grup biznesowych. Jest Laureatką Głównej Nagrody prestiżowego konkursu dla sił sprzedaży PNSA w Kategorii Zespół Sprzedaży Roku. Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu, zarządzaniu zespołami handlowymi, rozwoju sprzedaży, wdrażaniu i realizacji procesów i strategii sprzedażowych i marketingowych zarówno w korporacji jak i małych przedsiębiorstwach. W codziennej pracy stawia na skuteczność, relacje z klientem i efektywne działania handlowe w firmach. Poprzez doradztwo biznesowe i szkolenia wdraża rozwiązania nowoczesne, dostosowane do aktualnych wyzwań rynku oraz oczekiwań klientów łącząc cyfryzację i automatyzację z miękkimi kompetencjami pracowników i relacyjnością w biznesie. W ostatnim roku z usług doradczo szkoleniowych skorzystało ponad 300 osób w co najmniej 50 przedsiębiorstwach.

Wojciech Ochocki – doradca Zarządu ds. Rozwoju w Constract Export-Import Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Politologia (studia licencjackie, 2012) i Bezpieczeństwo Narodowe (studia magisterskie, 2019). Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (obecnie Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych, 2021) .Uczestnik wielu szkoleń z zakresu przywództwa i zarządzania zespołem, a także programu High Potential dla przyszłych liderów. Certyfikowany Trener Biznesu i były wykładowca przedmiotów o zarządzaniu na WSFiZ w Białymstoku. Sekretarz MBA Business Club przy Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych. Przez 27 lat związany z IKEA Industry, gdzie zdobywał doświadczenie na wszystkich stanowiskach w obszarze produkcji, zarządzania zespołem, procesem produkcji i zarządzania projektami. Pracował w fabrykach IKEA Industry w Polsce i Stanach Zjednoczonych, gdzie uczył się przywództwa i rozwijał swoje umiejętności pracy z ludźmi.W latach 2021-2022 dyrektor zarządzający w P.H.U. Budmar, a od stycznia 2023 doradca zarządu ds. rozwoju w Constract Export-Import.Główne obszary zainteresowania to przywództwo w biznesie, rozwój pracownika i organizacji, zarządzanie strategiczne i Lean Management.

dr Edward Hościłowicz, prof. WANS – Rektor Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku. Ekspert od strategii marketingowych, fuzji i przejęć firm, innowacji. Dorobek naukowy liczy ponad 70 publikacji krajowych i zagranicznych.

dr Anatoliusz Kopczuk, prof. WANS – wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej. Wieloletnia aktywność w prowadzeniu szkoleń oraz studiów podyplomowych i MBA w zakresie analizy finansowej, oceny projektów inwestycyjnych, wyceny wartości przedsiębiorstwa, controllingu, zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wykonawca lub współwykonawca projektów i usług o charakterze doradczym dla przedsiębiorstw (analizy i plany finansowe, wyceny wartości przedsiębiorstw, studia wykonalności i analizy projektów inwestycyjnych, programy naprawcze, propozycje układowe, plany biznesowe). Wykonawca prac badawczych na rzecz organizacji gospodarczych i instytucji publicznych z zakresu rynku pracy, zarządzania i przedsiębiorczości. Pełnione funkcje: zastępca przewodniczącego i członek rad nadzorczych, dyrektor sp. z o.o., dziekan, kanclerz, prorektor.

Marek Skowronek – absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku Master of Business Administration, Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku elektronika i telekomunikacja, Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Potencjałem Społecznym Firmy oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa na kierunku Zarządzanie Kierownicze.  Z Securitas związany od 26 lat, gdzie mógł rozwijać swoje kompetencje na  prawie wszystkich szczeblach kariery zawodowej. Pełnione role: 2024 – Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu, 2018 – Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu, 2016 – Dyrektor Krajowy, Członek Zarządu, 2008 – Dyrektor Regionalny, Pełnomocnik Zarządu, 2003 – Menedżer Ochrony, 1998 – Pracownik ochrony. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami, zarządzaniu strategicznym, sprzedaży, negocjacjach oraz budowaniu partnerskich relacji biznesowych. Główne obszary zainteresowania: technologie wspierające bezpieczeństwo, automatyzacja i usprawnianie procesów, optymalizacje kosztów.

dr Marek Kruk – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, naukowiec, wykładowca akademicki, trener biznesu i przedsiębiorca. Od początku kariery zawodowej związany z zarządzaniem. Od 2009 zaangażowany w rozwój kompetencji przywódczych zarówno w środowisku akademickim, jak również wśród praktyków biznesu i organizacji non-profit. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i zagranicą.
Jako wykładowca na studiach MBA w naturalny sposób sympatyzuje z MBA Business Club WSFiZ jako wolny elektron. Chętnie uczestniczy w podejmowanych aktywnościach dzieląc się zarówno wiedzą merytoryczną, jak również partycypując w wydarzeniach integrujących. Niezwykle ceni sobie inspirujące środowisko, z którym współpracuje.
Jest twórcą programu rozwojowego dla liderów Xs2L, czyli zestawu kompetencji niezbędnych do pełnienia roli przywódcy, szczególnie w środowisku biznesowym. Jest przekonany, że bycie liderem jest związane z wyborem, a następnie konstruktywnym nabywaniem właściwych umiejętności.

Piotr Karpowicz – wiceprezes Zarządu ds. Handlu w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, od ponad 25 lat pracuje w sektorze bankowym. Przewodniczący Rady MBA Business Club WANS działającego przy Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku. Współpracuje z Akademią Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego, działającej przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Pasjonat tematyki związanej z szeroko pojętym przywództwem (w tym głównie Servant Leadership i Versatile Leadership). Autor koncepcji DOMINO dotykającej tematyki rzadkich zdarzeń z obrzeży rozkładu normalnego, efektu domino – mikrokorekt prowadzących do makroefektów. Organizator i prowadzący pierwszego w Polsce webinaru z udziałem Kena Blancharda i Randy Conleya – światowych autorytetów w dziedzinie przywództwa i budowania zaufania.

dr Karol Kowalewski, prof. WANS – doktor nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem, profesor Akademii WANS. Od 2013 r. dziekan Wydziału Zarządzania w WANS w Białymstoku Filia w Ełku. Praktyk zarządzania zespołem, trener biznesu, twórca ekspertyz i analiz dotyczących zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem polityki kadrowej). Autor ponad 50 prac i raportów naukowo-badawczych z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz dwóch monografii naukowych. Współtwórca i wykonawca kilkunastu projektów szkoleniowo-rozwojowych adresowanych do przedsiębiorców. Ekspert zewnętrzny Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji W-MARR w Olsztynie.

Mirosław Stanisław Wnorowski – Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.Pomysłodawca i twórca Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku (jedynego który ma siedzibę po prawej stronie Wisły) oraz Urzędu Miar w Suwałkach.Propagator budowy płaszczyzny współpracy pomiędzy administracją miar, nauką i przemysłem. Współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży METROLIGA. Członek Wydziałowych Rad Programowych w Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie w Białymstoku oraz Rady ds. Edukacji i Badań kluczowego Klastra Przemysłowego.

Damian Dworakowski – audytor bezpieczeństwa IT Security consultant and auditor Information Security Officer w grupie kapitałowej TenderHut, notowanej na GPW. Security auditor w ProtectHut. Zajmuje się wsparciem bezpieczeństwa IT firm i instytucji, realizując audyty, wdrażając zabezpieczenia i zapewniając zgodności ze standardami (m.in. jest audytorem wiodący ISO 27001 i 22301). Sprawdza odporność na ataki, wskazuje ryzyka związane z wykorzystaniem technologii, weryfikuje skuteczność zarządzania bezpieczeństwem, opracowuje polityki i procedury bezpieczeństwa oraz szkoli pracowników i kadrę zarządzającą z zasad zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Wdraża systemy zarządzania, zabezpieczenia, zapewnia zgodność ze standardami ISO, NIS-2, TISAX< DORA, SOC-2, NSF i innymi. Pokazuje w jaki sposób wdrożyć bezpieczeństwo w firmie, w formie dostosowanej do jej potrzeb i możliwości.

Sylwester Mariusz Pilipczuk – dyrektor Izby Coachingu Oddział Podlaski, certyfikowany diagnosta inteligencji emocjonalnej w biznesie – diagnosta EI Expert, certyfikowany coach, trener FRIS®, certyfikowany neuro coach, mediator, mentor, wykładowca MBA, ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Białymstoku, członek International Society for Emotional Inteligence, praktyk marketingu, prezes firmy coachingowo-szkoleniowej Pro-metheus. Pracuje również w Dziale Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich w WANS. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu: budowania efektywnych zespołów, inteligencji emocjonalnej, neurodydaktyki, sztuki wystąpień publicznych, profesjonalnej obsługi klienta, skutecznej promocji, rozwoju talentów i coachingu, gimnastyki umysłu i zwiększania potencjału mózgu, skutecznej komunikacji oraz sztuki perswazji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, ciągle inwestuje w siebie i rozwija swoje kompetencje, ostatnio poszerzył swoje edukacyjne portfolio o certyfikat mediatora w prawie cywilnym i handlowym oraz trenera zarządzania zmianą.

Ilość miejsc ograniczona, zapisy: sylwester.pilipczuk@wans.edu.pl