fbpx

   Roczniki Naukowe (ISSN 2081-1063) prezentują dorobek naukowy z zakresu sportu, kultury fizycznej, wychowania fizycznego, teorii treningu sportowego, rekreacji (w tym turystyki agroturystyki, geografii), motoryczności człowieka, biologii, antropologii, a także pedagogiki, socjologii, ekonomii i in.

    Roczniki Naukowe wswfit.com.pl są wydawnictwem periodycznym, ukazującym się od 2007 r. początkowo w formie rocznika, a od 2015 r. jako kwartalnik. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej, a od 2009 r. także w wersji elektronicznej (z otwartym, nieodpłatnym dostępem).

Od 2015 roku Czasopismo posiada 6 punktów na Liście czasopism punktowanych MNiSW.

  •  Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018. ICV 2018: 71.38
  •  Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019. ICV 2019: 66.65

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor Naczelna – Danuta Mokolska

Zastępca Redaktor Naczelnej – dr Alina Parusz

Redaktorzy tematyczni:

– dr Urszula Baranowska – nauki medyczne
– dr Eliza Baraszczuk – nauki medyczne (do końca 2016 r.)
– dr Robert Parewicz – inżynieria sportowa, biomechanika sportu
– dr Hanna Dolboni – edukacja zdrowotna
– dr Alina Parusz – historia kultury fizycznej, teoria wychowania fizycznego
– dr K. Walewski – turystyka, kultura fizyczna
– Danuta Mokolska – ekonomia

Redaktor Statystyczny – dr Marzena Palicz-Belko

Redaktorzy językowi:

– prof. Roman Hajczuk – język rosyjski
– mgr Aniela Staszewska – język angielski

 

RADA PROGRAMOWA

prof. Ryszard Przewęda – przewodniczący Rady Programowej (Polska)
prof. Władysław Markow (Białoruś)
prof. Tomasz Jurek (Polska)
prof. Józef Dalbowicz (Białoruś)
prof. Juri Masłowski (Białoruś)
dr hab. Andrzej Rokita (Polska)
dr hab. Renata Urban (Polska)
dr Hassan Dolboni (Liban)
dr Tatiana Pyzewicz (Białoruś)
dr Andriej Szpakow (Białoruś)
dr Albert Żukowski (Białoruś)