fbpx

STYPENDIA – wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów WANS mają możliwość ubiegania się o:

  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora za wyniki w nauce
  • stypendium sportowe
  • zapomogę

 Możesz uzyskać stypendium pokrywające 100% wysokości czesnego!

W roku akademickim 2023/2024 średnia miesięczna wysokość stypendium wynosiła:

  • stypendium socjalne  – 1 500 zł
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych  –  900 zł
  • stypendium rektora za wyniki w nauce –  1 000 zł
  • stypendium sportowe – 1 100 zł
  • zapomoga – 2 000 złKONTAKT

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40
Pokój 122, budynek B
E-mail: stypendia@wans.edu.pl
Telefon: 85 6785 907