fbpx

Rozważasz zmianę uczelni? – Przenieś się do Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku!

Specjalna promocja dla osób przenoszących się z innych uczelni do WANS – wpisowe 0 zł!

Procedura przeniesienia studentów do WANS z innej uczelni.
1. Złożenie wniosku o przeniesienie w Dziale Rekrutacji WANS.
2. Dostarczenie indeksu
3. Wstępna ocena zgodności planów studiów i programów kształcenia
4. Wystąpienie WANS do uczelni, z której student się przenosi, o przekazanie dokumentów o dotychczasowym przebiegu studiów.
5. Podjęcie przez Dziekana ostatecznej decyzji o przyjęciu i sposobie kontynuacji studiów w WANS.
6.Podpisanie umowy i złożenie kompletu dokumentów związanych z przyjęciem na studia.

WANS – IDEALNE STUDIA ZAOCZNE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

Zadzwoń, napisz lub przyjdź do Działu Rekrutacji!
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
85 67-85-846
rekrutacja@wans.edu.pl