Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych
w Białymstoku – WANS
(Wcześniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – WSFiZ)

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

NIP: 542-10-18-448
REGON: 050247894


ADMINISTRACJA UCZELNI

KANCELARIA REKTORA
697 066 160
85 67 85 823
kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
85 67 85 851
iod@wsfiz.edu.pl

WYDAWNICTWA
85 67 85 801
wydawnictwa@wsfiz.edu.pl

DZIAŁ REKRUTACJI
722 234 287
85 67 85 846
rekrutacja@wsfiz.edu.pl

DZIAŁ KADR I PŁAC
85 67 85 893
85 67 85 839
kadry@wsfiz.edu.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
601 419 259
85 67 85 845
ckp@wsfiz.edu.pl

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
85 67 85 898
85 67 85 910

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
85 67 85 809

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. PROMOCJI UCZELNI
601 329 223

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

DZIEKAN
85 67 85 817
anna.orlowska@wsfiz.edu.pl

DZIEKANAT

691 383 935
85 67 85 836
urszula.mnich@wsfiz.edu.pl

 

KIEROWNIK DZIEKANATU
85 67 85 887
jolanta.pogorzelska@wsfiz.edu.pl

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI

DZIEKAN

85 713 15 91

dr Jerzy Nowik, prof. WSFiZ

e- mail: jerzy.nowik@wsfiz.edu.pl

DZIEKANAT WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI

605 300 268

85 67 85 906

Kierownik: mgr Magdalena Topolańska

e-mail: magdalena.topolanska@wsfiz.edu.pl

mgr inż. Joanna Kiryluk

e-mail: joanna.kiryluk@wsfiz.edu.pl

mgr Joanna Kazberuk

e-mail: joanna.kazberuk@wsfiz.edu.pl

DZIAŁ DYDAKTYKI, NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

KIEROWNIK
85 67 85 851
e-mail: alicja.sadowska@wsfiz.edu.pl

BIURO KARIER
85 67 85 823
biuro.karier@wsfiz.edu.pl

DYPLOMY
85 67 85 854
e-mail: joanna.jarmolowska@wsfiz.edu.pl

BIURO STYPENDIALNE
85 67 85 907
stypendia@wsfiz.edu.pl

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
85 67 50 672
85 67 85 838
foreign@wsfiz.edu.pl

 

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA
85 67 85 802
biblioteka@wsfiz.edu.pl

KWESTURA

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – KWESTOR
85 67 85 818

 

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY

600 881 533
85 67 85 878

DZIAŁ KSIĘGOWY WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
691 383 985

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – ROZLICZENIA STUDENTÓW
600 881 533
85 67 85 855

ZAKŁAD GOSPODARCZY

ZAKŁAD GOSPODARCZY – DYREKTOR
85 67 85 847

DZIAŁ TECHNICZNY
85 67 85 812

CENTRUM KONGRESOWE WSFIZ – WYNAJEM SAL
85 67 85 847
693 957 819
centrum.konferencyjne@wsfiz.edu.pl
www.centrumkonferencyjnewsfiz.pl

PORTIERNIA BUDYNEK AULI
85 67 85 805
691 384 096

POKOJE GOŚCINNE WSFIZ
85 67 85 896
85 67 85 879
602 579 201
pokoje.goscinne@wsfiz.edu.pl
www.pokojegoscinne.bialystok.pl

SZATNIA BUDYNEK E
85 67 85 879
602 579 201

WSCHODNIOEUROPEJSKI INSTYTUT GOSPODARKI

SEKRETARIAT
85 67 85 839