fbpx

 

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych
w Białymstoku – WANS
(wcześniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – WSFiZ)

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

NIP: 542-10-18-448
REGON: 050247894


ADMINISTRACJA UCZELNI

KANCELARIA REKTORA
697 066 160
85 67 85 823
kancelaria.rektora@wans.edu.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
85 67 85 851
iod@wans.edu.pl

WYDAWNICTWA
85 67 85 801
wydawnictwa@wans.edu.pl

DZIAŁ REKRUTACJI
722 234 287
85 67 85 846
rekrutacja@wans.edu.pl

INTERNATIONAL RECRUITMENT 
+48 85 675 06 72
international@wans.edu.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
601 419 259
85 67 85 845
ckp@wans.edu.pl

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
85 67 85 898

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
85 67 85 809

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. PROMOCJI UCZELNI
601 329 223

DZIAŁ KADR I PŁAC
85 67 85 893
85 67 85 839
kadry@wans.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

DZIEKAN
85 67 85 817
anna.orlowska@wans.edu.pl

DZIEKANAT
691 383 935

85 67 85 914
urszula.mnich@wans.edu.pl

85 67 85 836
karolina.taudul@wans.edu.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
85 67 85 887
jolanta.pogorzelska@wans.edu.pl

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI

DZIAŁ DYDAKTYKI, NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

KIEROWNIK
85 67 85 851
alicja.sadowska@wans.edu.pl

BIURO KARIER
85 67 50 672
85 67 85 838
biuro.karier@wans.edu.pl

DYPLOMY
85 67 85 854
joanna.mansour@wans.edu.pl

BIURO STYPENDIALNE
85 67 85 907
stypendia@wans.edu.pl

DZIAŁ REKRUTACJI MIĘDZYNARODOWEJ
85 67 50 672
85 67 85 838
international@wans.edu.pl

BIURO ERASMUS+
85 67 50 672
85 67 85 838
erasmus@wans.edu.pl

 

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA
85 67 85 802
biblioteka@wans.edu.pl

KWESTURA

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – KWESTOR
85 67 85 818

 

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY

600 881 533
85 67 85 878

DZIAŁ KSIĘGOWY WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
691 383 985

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – ROZLICZENIA STUDENTÓW
600 881 533
85 67 85 855

ZAKŁAD GOSPODARCZY

DYREKTOR
85 67 85 847

DZIAŁ TECHNICZNY
85 67 85 812

ZAKŁAD GOSPODARCZY
CENTRUM KONGRESOWE WANS – WYNAJEM SAL
85 67 85 847
693 957 819
centrum.konferencyjne@wans.edu.pl

www.wans.edu.pl/wspolpraca/centrum-konferencyjno-hotelowe/

PORTIERNIA BUDYNEK AULI
85 67 85 805
691 384 096

POKOJE GOŚCINNE WANS
85 67 85 896
85 67 85 879
602 579 201

pokoje.goscinne@wans.edu.pl

www.pokojegoscinne.bialystok.pl

BUDYNEK E

85 67 85 879
602 579 201

WSCHODNIOEUROPEJSKI INSTYTUT GOSPODARKI

SEKRETARIAT
85 67 85 839