fbpx

Biblioteka Główna Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku wraz z Biblioteką Filii w Ełku tworzy uczelniany system biblioteczno-informacyjny.

Księgozbiór ma charakter interdyscyplinarny ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych na Uczelni. Zbiory Biblioteki Głównej w Białymstoku liczą około 40 280 jednostek inwentarzowych oraz 15 500 w Ełku.

Nowe nabytki są na bieżąco rejestrowane w katalogu komputerowym, dostępnym także na stronie internetowej Biblioteki (https://katalog.wans.edu.pl/). Biblioteka Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku prenumeruje 14 tytułów czasopism, inne (około  60 tytułów) pozyskiwane są z wymiany międzybibliotecznej czy darów. W skład księgozbioru wchodzą również zbiory specjalne, dyski CD i DVD (ok. 1 000 sztuk).

Biblioteka posiada dostęp do: Wirtualnej Biblioteki Nauki (Elsevir, Springer, bazy EBSCO), wydawnictw elektronicznych (ebook) – Wydawnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, Zeszyty BRE Banku – CASE, kilkudziesięciu tysięcy czasopism Open Access, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych – Academica. Ponadto studenci oraz nauczyciele akademiccy mogą korzystać z zasobów bazy Systemu Informacji Prawnej Lex (akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarze, monografie oraz czasopisma). Licencje są sukcesywnie przedłużane.

W czytelni multimedialnej użytkownicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu (5 w Białymstoku, 10 w Ełku – 3 z nich dostosowane są dla osób niepełnosprawnych) można również korzystać z sieci bezprzewodowej.

W Bibliotece znajduje się także czytelnia do tzw. pracy cichej (30 miejsc w Białymstoku i 40 w Ełku).