fbpx

Z myślą o studentach studiujących niestacjonarnie przygotowano szkolenie „Przysposobienie biblioteczne – kurs e-learningowy” i umieszczono na platformie zdalnego nauczania WANS estudia. Mogą z niego korzystać również studenci I roku studiów stacjonarnych, którym – po zaliczeniu testu końcowego – przysposobienie biblioteczne zostanie zaliczone bez konieczności uczestniczenia w tradycyjnych zajęciach.

Kurs zawiera podstawowe informacje o Bibliotece WANS, jej zasobach, warunkach ich udostępniania oraz uczy korzystania z katalogów on-line. Materiały dotyczące przysposobienia bibliotecznego są udostępnione na stronie http://estudia.wans.edu.pl Zgodnie z ustawieniami kursu, klucz dostępu dla studentów to biblioteka Każdy ze studentów, biorący udział w kursie powinien mieć swoje konto na platformie e-learningowej.