fbpx

Wizyta JE Theodora Cosmin Onisii (Ambasadora Rumuni w Polsce) w WSFiZ

Szanowni Studenci!

W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie JM Rektora dr. Edwarda Hościłowicza, prof. WSFiZAmbasadorem Rumuni w Polsce JE Panem Theodorem Cosmin Onisii.
W zaplanowanym wydarzeniu udział wzięli także:
Pan Stefan Porojan – Radca-Minister, Pani Corina Arteni – Radca-Minister, Pani Ewa Ustymowicz – Moroz Konsul Honorowy Rumunii w Białymstoku.
JE Pan Theodor Cosmin Onisii jest zawodowym dyplomatą i posiada stopień dyplomatyczny ambasadora. Przed objęciem obecnego stanowiska ambasadora Rumunii w RP Pan Theodor Cosmin Onisii pełnił od listopada 2019 r. do czerwca 2021 r. funkcję doradcy stanu ds. polityki zagranicznej przy premierze Rumunii. W latach 2013 – 2019 Pan Theodor Cosmin Onisii pełnił funkcję zastępcy szefa Ambasady Rumunii w Londynie z okresem około 8 miesięcy (listopad 2015 – czerwiec 2016) jako Chargé d’affaires a.i.. W latach 2007-2013 był kolejno zastępcą dyrektora i dyrektorem Departamentu Stanów Zjednoczonych i Kanady w MSZ Rumunii. Pełniąc tę funkcję, przyczynił się do uruchomienia w 2011 r. „Strategicznego partnerstwa na XXI wiek” między Rumunią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a następnie nadzorował wczesne etapy tworzenia dwustronnej Grupy Zadaniowej, której powierzono jej realizację. W latach 2003-2007 pracował w Nowym Jorku w Stałej Misji Rumunii przy ONZ i był członkiem zespołu reprezentującego Rumunię podczas kadencji tego kraju jako wybranego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ (2004-2005). Pełnił również funkcję doradcy prawnego Stałej Misji Rumunii przy ONZ oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego VI Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ na jego 61. sesji. Pan Ambasador Onisii dołączył do rumuńskiej służby zagranicznej w 2000 roku jako świeżo upieczony absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bukareszcie. Uczestniczył m.in. w szkoleniach w Wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej oraz Szwedzkiej Akademii Obrony Narodowej. Urodzony w Brăila, 5 września 1977 roku, jest żonaty i ma troje dzieci.

Data publikacji

25 stycznia 2022 r.

Wizyta JE Theodora Cosmin Onisii (Ambasadora Rumuni w Polsce) w WSFiZ