fbpx

„Mocne Strony Gallupa – od maksymalizacji potencjału pracownika do rozwiązywania problemów organizacji” spotkanie z Aleksandrą Przybylską w ramach ADP

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (28.01.22, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Mocne Strony Gallupa – od maksymalizacji potencjału pracownika do rozwiązywania problemów organizacji”, który poprowadzi Aleksandra Przybylska, doradca ds. Rozwoju Biznesu i Zasobów Ludzkich.

O PRELEGENTCE:

Aleksandra Przybylska – Psycholog Biznesu, Coach, Trener Mocnych Stron.Wspiera liderów i zespoły w rozwijaniu i wzmacnianiu skuteczności osobistej i zespołowej.

SPECJALIZACJA

Prowadzi sesje indywidualne i warsztaty zespołowe metodą bazującą na mocnych stronach stworzoną przez Instytut Gallupa. Jej celem jest odkrycie własnych najsilniejszych cech i ich maksymalne wykorzystanie. Skuteczność metody potwierdzają osobiste doświadczenia trenerki, doświadczenia jej Klientów oraz wyniki badań Instytutu Gallupa. Osoby, które bazują na swoich mocnych stronach deklarują[1]:

6 x wyższe zaangażowanie w pracę

6 x więcej możliwości wykonywania zadań w sposób bliski doskonałości

3 x wyższy poziom satysfakcji z życia

DOŚWIADCZENIE

Przeprowadziła ponad 500 konsultacji indywidualnych i ponad 50 warsztatów zespołowych w oparciu o metodę Gallupa. Pracuje z liderami wyższego średniego szczebla oraz ekspertami.

Instytut Gallupa jest najstarszą instytucją badań społecznych na świecie. Ponad 50 lat prowadzenia badań w organizacjach na wszystkich kontynentach stały się bazą do stworzenia metody bazowania na mocnych stronach, o której Prelegentka opowie na najbliższym wykładzie.

Agenda najbliższego spotkania:

  • Geneza metody bazowania na mocnych stronach
  • O metodzie – opis procesu (jak zidentyfikować swoje najsilniejsze cechy /talenty/, o jasnych i ciemnych stronach naszych talentów, jak pracować z talentami, czym różni się talent od mocnej strony, jak skutecznie „ogrywać” słabości)
  • Zastosowanie metody w rozwoju indywidualnym (sprawczości, zaangażowanie, wiara w siebie, poczucie osobistej skuteczności, etc.)
  • Zastosowanie metody w zespołach i organizacjach (skuteczność, efektywność i jakość wykonywanej pracy, zaangażowanie, komunikacja, współpraca, czerpanie z różnorodności, etc.)
  • Sesja Q&A

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY3NmE4YTUtZDcwYS00ODkwLTk4ZGMtZThiZWI4YTg5MzQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

[1] https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/253790/science-of-cliftonstrengths.aspx

Data publikacji

26 stycznia 2022 r.

„Mocne Strony Gallupa – od maksymalizacji potencjału pracownika do rozwiązywania problemów organizacji” spotkanie z Aleksandrą Przybylską w ramach ADP