fbpx

„How does eco-innovation happen” – webinarium poświęcone eko-innowacjom

Szanowni Studenci, 4 marca 2022 roku, w ramach projektu Liderzy Eko-Zmian, odbyło się webinarium poświęcone eko-innowacjom. Prelegentem był prof. Cliff HagueAlf Johansen z Innovation Circle Network. Zapis spotkania dostępny jest na portalu YouTube i Facebook.
https://www.facebook.com/LiderzyEkoZmian/videos/699279821078748
https://youtu.be/NLR_RiWq5aw

Cliff Hague jest emerytowanym profesorem planowania i rozwoju przestrzennego na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu oraz niezależnym badaczem i autorem. Jest członkiem Narodowej Akademii Nauk Społecznych w Wielkiej Brytanii i byłym prezesem Królewskiego Instytutu Planowania Miast i Stowarzyszenia Planistów Wspólnoty Narodów, a także był przewodniczącym Forum Środowiska Urbanistów w Szkocji. Pracował intensywnie w programach ESPON (Europejskie Obserwatorium Spójności Terytorialnej i Rozwoju) 2002-2008 i 2009-2013 oraz w projektach INTERREG. W 2015 r. kierował Międzynarodową Radą Doradczą Planowania Przestrzennego w Obszarze C Zachodniego Brzegu Okupowanej Palestyny. Od 2016 r. jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Cockburn, które jest organizacją społeczeństwa obywatelskiego, która prowadzi kampanie na rzecz ochrony środowiska w Edynburgu. Obecnie pracuje nad gospodarką o obiegu zamkniętym i planowaniem przestrzennym Zero Waste w Szkocji.

Alf S. Johansen – Sekretarz Generalny Innovation Circle Network – jest planistą przestrzennym z Norwegii i zajmuje się rozwojem regionalnym i urbanistyką. Ma doświadczenie w sektorze publicznym, polityce i prywatnej przedsiębiorczości. Jest założycielem i koordynatorem Innovation Circle Network, międzynarodowej organizacji pozarządowej z siedzibą w Norwegii, działającej na rzecz promocji małych i średnich miejsc i uczynienia ich bardziej zrównoważonymi. Był kierownikiem kilku projektów finansowanych przez UE, w które zaangażowanych było wiele krajów.

Data publikacji

15 marca 2022 r.

„How does eco-innovation happen” – webinarium poświęcone eko-innowacjom