fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (9.04.21)

Szanowni Studenci,

w dniu 9.04.21 (piątek) o godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Dobrych Praktyk, ekspertem będzie Wojciech Ochocki.
Temat wystąpienia: „5 dźwigni nowoczesnego przywództwa„.

Link do wykładu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzViNDc5YjctZjJmZi00OTNmLThlNWEtNTNhNjRkMzk5NjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Zapraszamy już dziś.

O Prelegencie:

Wojciech Ochocki – Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Politologia i Bezpieczeństwo Narodowe. Słuchacz drugiego roku studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wykładowca akademicki w WSFiZ Białystok. Od 1994 roku związany z IKEA Industry, która jest światowym liderem w produkcji mebli drewnianych. W latach 2009—2012 kierownik produkcji w IKEA Industry Lubawa, 2013—2017 kierownik produkcji i dyrektor produkcji w fabryce IKEA Industry Danville w Stanach Zjednoczonych. Od sierpnia 2017 roku pracuje z nowymi technologiami w oddziale IKEA Industry Orla jako kierownik projektu. Interesuje się przywództwem w organizacji oraz modelami zarządzania zespołem. W obszarze zainteresowań jest też budowa strategii i kultury organizacji, a także zarządzanie produkcją i projektami. Hobby to czytanie książek biograficznych, gra w golfa i spędzanie czasu z rodziną. Motto „zawsze być o krok do przodu”.

 

Data publikacji

06 kwietnia 2021 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (9.04.21)