fbpx

Klub MBA WSFiZ – spotkanie z Krzysztofem Bartuszkiem (Prezesem Zarządu Securitas)

Szanowni Absolwenci i Słuchacze studiów MBA, zapraszamy w dniu 20.04.21 o godz.17:00 na kolejne wydarzenie w ramach Klubu MBA WSFiZ .

W ramach najbliższego spotkania, gościć będziemy Krzysztofa Bartuszka – Prezesa Zarządu Securitas.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBlM2M3NmQtYzYxMS00YTVhLWE2Y2UtMWVhNzQxZTE5NDdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%7d

O Prelegencie:

Krzysztof Bartuszek – Prezes Zarządu Securitas

Menedżer z rozległą wiedzą operacyjną z zakresu szeroko rozumianego security, nowych technologii, usług wyspecjalizowanej ochrony fizycznej oraz monitoringu. Z branżą security związany od 1997 roku. Początkowo związany ze sprzedażą i obsługą klienta. Karierę w Securitas rozpoczął w 2001 r. jako menedżer ds. kluczowych klientów. W kolejnych latach jako menedżer regionalny zarządzał grupą produktów dedykowanych dla klientów detalicznych, W 2005 r. został dyrektorem ds. rozwoju odpowiedzialnym za wdrożenie nowych strategii produktowych, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa oraz rozwój segmentu klientów kluczowych. Ponadto w latach 2008-2012 pełnił obowiązki dyrektora krajowego patroli. Stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu w Grupie Securitas w Polsce objął w 2014 r., przejmując odpowiedzialność za inicjowanie i wdrażanie nowych projektów, marketing, komunikację, koordynację strategicznych kontraktów oraz (jako rzecznik prasowy firmy) za kontakty z mediami.

Jako członek SEGAD (Securitas European & Global Accounts Departament) był odpowiedzialny za koordynację kontraktów międzynarodowych w Polsce. Funkcję prezesa Zarządu w spółkach Securitas w Polsce objął pod koniec 2015 r. Bierze czynny udział w projektach strategicznych i przyszłościowych Koncernu.

Spotkanie odbędzie za pomocą platformy Ms Teams.

W ramach działalności klubu absolwenci mają możliwość m.in.:
– uczestnictwa w edukacyjnych spotkaniach/webinarach wspierających kompetencje liderskie absolwentów
– regularnej komunikacji się z uczelnią oraz innymi absolwentami, uczelnia m.in. przekazuje terminy ważnych wydarzeń organizowanych w Alma Mater np. Kongres Liderów Zmian.
– uczestniczenia w spotkaniach networkingowych oraz integracyjnych.

Absolwenci MBA WSFiZ to liderzy zmian, którzy zajmują prestiżowe stanowiska w kluczowych sektorach naszej gospodarki. Uczelnia wspiera naszych absolwentów w ich ścieżkach kariery. Działamy zgodnie z imperatywem – najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest współpraca, poszukiwanie nowych perspektyw, dzielenie wiedzą oraz długoterminowe relacje oparte na zaufaniu.

Więcej o Klubie MBA WSFiZ:

MBA Business Club WANS

Data publikacji

12 kwietnia 2021 r.

Klub MBA WSFiZ – spotkanie z Krzysztofem Bartuszkiem (Prezesem Zarządu Securitas)