fbpx

Akademia Budowania Odporności Psychicznej WSFiZ

Warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, zmiany w otoczeniu, globalna pandemia, mogą być przyczyną dużej ilości stresu. Nasze umysły mogą nie nadążać za ilością wdrażanych zmian. W turbulentnym otoczeniu sztandarowym celem instytucji kształcących powinno być dawanie narzędzi ułatwiających adaptację do pojawiających się nowych wyzwań.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku uruchomiła projekt Akademia Budowania Odporności Psychicznej, skierowany do studentów oraz pracowników naszej uczelni.

W ramach wsparcia przygotowaliśmy naszym studentom:

Konsultacje indywidulane – zapraszamy studentów i pracowników WSFiZ do korzystania ze wsparcia psychologicznego, przygotowanego w ramach projektu ABOP.

Konsultacje odbywają się w każdy czwartek o godz. 17:00, za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Spotkania będzie cechował wysoki stopień zindywidualizowania, zaś wspólną ramę stanowić będzie próba zdefiniowania obszaru funkcjonowania, w ramach którego osoba zainteresowana postrzega potrzebę zmiany, zrozumienia, akceptacji, a następnie dostarczenia narzędzi zwiększających zasoby beneficjenta istotne z perspektywy procesu radzenia sobie oraz rozwoju. Spotkania będą zawierały elementy psychoedukacyjne powiązane tematycznie ze zgłaszanymi przez poszczególne osoby problemami, umożliwiające poznanie mechanizmów leżących u podstaw określonych zachowań oraz prawidłowości dotyczących procesów psychicznych. Spotkania mogą również stanowić wstęp do uzyskania specjalistycznej, wąsko sprofilowanej pomocy psychologicznej w sytuacji, gdy formuła konsultacji byłaby niewystarczająca ze względu na rodzaj bądź nasilenie zgłaszanego problemu.

Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt e-mail: izabela.solarczyk@wsfiz.edu.pl

Konsultacje indywidualne prowadzić będzie:

Izabela Solarczyk – W 2008 roku ukończyła studia magisterskie z psychologii w KUL (specjalność: Psychologia kliniczna, osobowości i psychoterapii), uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Ukończyła również studia doktoranckie z psychologii w UKSW w Warszawie, uzyskując w 2017 roku stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Od 2008 roku zdobywa doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze naukowo-dydaktycznym jak i jako psycholog-praktyk. Prowadzi zajęcia (wykłady, konwersatoria) o tematyce dotyczącej funkcjonowania społecznego, rozwoju, diagnozy psychologicznej, psychologii zdrowia, komunikacji interpersonalnej, konfliktu, co motywuje Panią Izabelę do szczególnie starannego zapoznania się z mechanizmami wyjaśniającymi zachowania i procesy psychiczne we wskazanych obszarach. Posiada również doświadczenie praktyczne w zakresie poradnictwa psychologicznego, diagnozy psychologicznej, psychoedukacji. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne w placówce socjalizacyjnej. W projekcie, którego celem była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, do jej obowiązków należało między innymi prowadzenie warsztatów o charakterze psychoedukacyjnym, dedykowanych beneficjentom projektu oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne. Doświadczenie dotyczące pracy z klientem/pacjentem zdobywała również w poradni dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, gdzie podczas indywidualnych spotkań z osobami z całościowymi zaburzeniami

rozwoju przeprowadzała badania psychologiczne (wywiad, obserwacja, testy psychologiczne), a następnie sporządzała diagnozę funkcjonalną, którą przedstawiała opiekunom osób diagnozowanych.

Wykształcenie a także rodzaj zgromadzonego doświadczenie zawodowego stanowią uzasadnienie możliwości udzielania wsparcia psychologicznego Studentom i Pracownikom WSFiZ.

Konsultacje grupowe – w ramach których studenci poznają strategie budowania odporności psychicznej.

W ramach projektu, Uczelnia prowadzić będzie dla studentów cykl interaktywnych wykładów na temat strategii budowania odporności psychicznej. Program spotkań zawierał będzie następujące zagadnienia:

Treści programowe:

• model 4C w budowaniu odporności psychicznej

• zmiany przyjazne mózgowi

• efektywne techniki regulowania emocji

• kwestionariusz MTQ48

• odporność a wrażliwość psychiczna

• wpływ odporności psychicznej na wydajność

• rozwijanie odporności psychicznej

Cele projektu:

• Poznanie zasad budowania odporności psychicznej, zgodnie z metodologią MTQ48

• Zaznajomienie z technikami radzenia sobie ze stresem w procesie zmiany

• Poznanie zasad tworzenia trwałych nawyków w procesie zmiany

• Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat przebiegu procesu trwałej zmiany indywidualnej

• Poznanie zasad wprowadzania zmian przyjaznych mózgowi

• Poznanie efektywnych technik regulowania emocji

Forma zajęć: szkolenie online za pomocą MS TEAMS.

Prelekcje będzie prowadził:

Prelegent: Sylwester Pilipczuk – certyfikowany coach, trener oraz mediator, mentor, Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48), m.in. specjalizujący się w badaniu siły i odporności psychicznej. Członek ISEI (International Society for Emotional Inteligence) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej profesjonalistów zajmujących się Inteligencją Emocjonalną. Dyrektor Podlaskiego Oddziału Izby Coachingu.

Aby się umówić na szkolenie, prosimy o kontakt e-mail: sylwester.pilipczuk@wsfiz.edu.pl.

Data publikacji

05 grudnia 2020 r.

Akademia Budowania Odporności Psychicznej WSFiZ