fbpx

MBA Business Club WSFiZ – wybrano władze klubu

W dniu 25 listopada 2020 z inicjatywy absolwentów kierunku studiów podyplomowych Master of Business Administration w WSFIZ w Białymstoku powołano MBA Business Club WSFiZ.

W wyniku wyborów, powołano władze klubu:

 1. Przewodniczący Rady – Piotr Karpowicz, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
 2. Wiceprzewodnicząca Rady –  Magdalena Nowak, Prezes Wealth management Services Sp. z o.o., Dyrektor Operacyjny w LegalHut Sp. z o.o.
 3. Sekretarz Rady –  Wojciech Ochocki, Project Manager w IKEA Industry
 4. Członek Rady –  Marek Skowronek, Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny w spółkach Securitas w Polsce
 5. Członek Rady – Artur Laskowski 

Członkostwo w Klubie dedykowane jest zarówno dla absolwentów kierunku MBA WSFiZ, jak i aktualnych słuchaczy.

 Sztandarowe cele Klubu:

Naszym celem jest stworzenie najbardziej rozpoznawalnej organizacji działającej przy uczelniach, której przyświecać będzie jakością, merytorycznością oraz odpowiedzialnością społeczną. Zrzeszamy kreatywnych, niestandardowo myślących liderów – czerpiących wiedzę z wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń. Poprzez różnego rodzaju działania
i inicjatywy, pragniemy inspirować przyszłych Liderów Zmian do realizacji celów własnych oraz ich organizacji.

Misja

 • transfer wiedzy z różnych poziomów zarządzania biznesem – dzięki zrzeszaniu absolwentów oraz studentów z doświadczeniem biznesowym, lokalnym oraz międzynarodowym,
 • integracja oraz wsparcie w rozwoju zawodowym absolwentów i słuchaczy MBA WSFIZ.

Cel istnienia:

 • wsparcie absolwentów i słuchaczy w rozwoju ich kariery,
 • promocja członków klubu MBA w środowisku naukowym, biznesowym
  i administracyjnym,
 • stworzenie sieci kontaktów biznesowych między absolwentami.

Obszar działalności:

 • czynny udział w kreowaniu programów nauczania zgodnie z potrzebami studentów,
 • budowanie efektywnych sieci kontaktów pomiędzy innymi organizacjami non profit,
 • edukacja na uczelniach, w szkołach i wykłady praktyczne poprzez prelekcje, wykłady członków Klubu w tematyce w jakiej stali się specjalistami, praktykami.

Wartości

 • profesjonalizm
 • uczciwość
 • kreatywność
 • jakość
 • ciągłe doskonalenie

Założenia:

 • comiesięczne wykłady pt. ”Poznaj moją firmę” mające na celu pokazanie biznesów prowadzonych przez każdego z Członków;
 • prelekcje/wykłady zarówno dla studentów, słuchaczy jak i przedsiębiorców,
 • współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu,
 • współpraca z innymi Klubami z całej Polski.

Harmonogram kolejnych spotkań*.
1. 19.01.2021r godz. 17.00
2.16.02.2021r godz. 17.00
3. 23.03.2021r godz. 17.00
4. 20.04.2021r godz. 17.00
5. 18.05.2021r godz. 17.00 

*O tematyce Członkowie Klubu będą informowali na bieżąco.

 

 

 

 

Data publikacji

08 grudnia 2020 r.

MBA Business Club WSFiZ – wybrano władze klubu