fbpx

Zarządzenie nr RK.021.57.2020 w związku z objęciem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „obszarem czerwonym”

„Zarządzenie nr RK.021.57.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr RK.021.57.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 oraz funkcjonowania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białystoku, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W związku z objęciem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „obszarem czerwonym”, w WSFiZ w Białymstoku oraz WSFiZ Filii w Ełku, zarządza się co następuję:

  1. Zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w trybie e-lerningowym lub zdalnym),
  2. Zajęcia na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w trybie zdalnym).
  3. Realizacja zajęć wszystkich zajęć odbywa się zgodnie z harmonogramem realizacji programów studiów każdego kierunków, poziomu i formy studiów oraz zgodnie z rozkładem zajęć ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni”

Tekst jednolity zarządzenia 56 (w załączeniu). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Plik Rozmiar
pdf 1.95 MB

Data publikacji

29 października 2020 r.