fbpx

Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są także w formie online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Najczęściej wybierane studia podyplomowe:

  • MBA – Master of Business Administration
  • Kadry i płace – praktyka stosowana
  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Zarządzanie sprzedażą

Nabór na studia odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Więcej o ofercie studiów podyplomowych i MBA
http://www.centrumpodyplomowe.pl/