fbpx

„Rola szkolnictwa wyższego w tworzeniu możliwości przywództwa osób z niepełnosprawnościami i osób starszych” – wystąpienie naszych Ekspertek

W ramach współpracy naszej Uczelni w programie Erasmus+ z naszym litewskim partnerem z Wilna – KSU | Kazimiero Simonavičiaus universitetas, powstała wspólna idea realizacji i współuczestnictwa w konferencji na rzecz społeczności osób z niepełnosprawnościami. W kolejnym etapie wspólnych działań pracownicy WANS wzięli udział w naukowo-praktycznej konferencji „Rola szkolnictwa wyższego w tworzeniu możliwości przywództwa osób z niepełnosprawnościami i osób starszych”, która odbyła się trzeciego października.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji szkolnictwa wyższego, a także pracodawców z wielu państw Unii Europejskiej. Z ramienia Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku w roli prelegentek wystąpiły: Pełnomocnik Rektora do spraw Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami dr Elżbieta Agnieszka Ambrożej oraz koordynator do spraw osób z niepełnosprawnościami – Sławomira Artemowicz-Lakiene.
Konferencja organizowana jest przez Kazimiero Simonavičiaus Universitetas wspólnie z Komisją ds. Praw Osób Niepełnosprawnych Sejmu Republiki Litewskiej oraz Uniwersytetem Mykolasa Romerisa w Wilnie. W ramach konferencji zaprezentowane zostały aktualne zagadnienia możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego, rozwoju edukacji społecznej, włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych poprzez ustawiczne kształcenie.

Data publikacji

03 października 2023 r.

„Rola szkolnictwa wyższego w tworzeniu możliwości przywództwa osób z niepełnosprawnościami i osób starszych” – wystąpienie naszych Ekspertek