fbpx

„Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – ocena zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego”(14.01.22) zapraszamy na wykład

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (14.01.22, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – ocena zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego”, który poprowadzi Joanna Kurzawa – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdlYjBlZjAtNmU1NS00ZDk0LWI2ZTQtNDE3OThiNmViYzM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Data publikacji

10 stycznia 2022 r.