fbpx

Klub MBA WSFiZ (23.03.22) spotkanie z Izabellą Trochimczuk

Szanowni Absolwenci i Słuchacze studiów MBA, zapraszamy w dniu 22.03.22 (wtorek) o godz.18:00 na kolejne wydarzenie w ramach Klubu MBA WSFiZ.
W ramach najbliższego spotkania (platforma MS Teams), gościć będziemy Izabellę Trochimczuk Prezes Zarządu Protekt Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Wiceprzewodniczącą Podlaskiego oddziału KIDP. Temat wystąpienia – „Skuteczny rentgen firmy – analiza sprawozdań finansowych dla menedżerów”.

Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aff928d26bed0484984fe76d69a06a329%40thread.tacv2/1647862272037?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%7d

Data publikacji

21 marca 2022 r.

Klub MBA WSFiZ (23.03.22) spotkanie z Izabellą Trochimczuk