fbpx

Klub MBA WANS (16.03.23) „CX to nie moda, to współczesny marketing”

Szanowni Klubowicze, zapraszamy w dniu 16.03.23 (czwartek) o godz.17:00 na kolejne wydarzenie w ramach Klubu MBA WANS.

W ramach najbliższego spotkania (platforma MS Teams), gościć będziemy Annę Mikołajczyk – trenerkę i konsultantkę biznesową w obszarach Customer & Employee Experience Management. Temat wystąpienia: „CX to nie moda, to współczesny marketing”.

o Prelegentce:
Anna Mikołajczyk – trenerka i konsultantka biznesowa w obszarach Customer & Employee Experience Management oraz rozwoju liderów, facylitator, praktyk.
Wykształcenie: Magister Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, współautorka kursu online „CEM Master” dla obecnych i przyszłych liderów CX.
Od 15 lat specjalizuje się w zarządzaniu jakością oraz doświadczeniami klientów i pracowników. Dzięki pełnieniu różnych ról (od konsultanta do kierowania zespołem) potrafi spojrzeć na organizację, zachodzące w niej procesy oraz wpływ na klienta z różnych perspektyw. Sprawnie posługuje się metodykami analitycznymi i projektowymi, które umożliwiają zarządzanie doświadczeniem klienta w różnej skali działań CX. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowała szesnaście projektów szkoleniowo – doradczych, związanych z transformacją organizacji w klientocentryczną. Projekty dotyczyły zarówno całkowitej transformacji (od audytu wstępnego po wsparcie we wdrażaniu zmian) jak i wybranych aspektów Customer Experience Management, np. opracowanie Customer Journey Map, realizacja badań, szkoleń i warsztatów, konsultacji eksperckich.
Jest zwolenniczką poszukiwania źródłowych przyczyn problemów a następnie tworzenia i wdrażania skutecznych, długoterminowych rozwiązań, które w istocie doskonalą procesy
i szerzej działanie całej firmy, umożliwiając jej realizację strategii klientocentrycznej. Jej doświadczenie to praca dla całej skali firm od średnich po duże przedsiębiorstwa z branż: telekomunikacyjnej, finansowej, e-commerce, turystycznej, produkcyjnej, usługowej, logistycznej.
Jako konsultant biznesowy skutecznie słucha, obserwuje, analizuje, wyciąga wnioski, wskazuje rekomendacje działań i pomaga je wdrożyć. Klienci cenią jej wnikliwość, koncentracje na celu i bardzo produktywnym wykorzystaniu czasu ale także bezpośredniość i łatwość w budowaniu zaufania a potem dobrych relacji interpersonalnych.
W roli trenera i facylitatora z pasją i sukcesami wykorzystuje swoje kompetencje do rozwoju innych osób i doskonalenia procesów.

Data publikacji

09 marca 2023 r.

Klub MBA WANS (16.03.23) „CX to nie moda, to współczesny marketing”