fbpx

INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH

Szanowni Studenci! Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia lorem ipsum dolor sit amet.

Data publikacji

15 lipca 2020 r.

INFORMACJA W SPRAWIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH