fbpx

XXIX Inauguracja Roku Akademickiego w WSFiZ

W minioną sobotę, 9 października, na Auli Kongresowej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się uroczysta XXIX już Inauguracja. Nowy rok akademicki zainaugurował Rektor WSFiZ doc. dr Edward Hościłowicz. WSFiZ już od 29 lat kształci kadry dla gospodarki i administracji. Zgodnie z tradycją rok akademicki rozpoczął wykład inauguracyjny. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu przyjął prof. dr hab. Piotr Pysz. Tytuł wykładu: „Polityka ładu społeczno – gospodarczego dla Europy a koncepcja federacyjna Alexandra Hamiltona w XVIII wieku w USA”.
Ważnym punktem inauguracji było wręczenie przez JM Rektora nagród i wyróżnień. Senat Uczelni, przyznał Godność Profesora Zasłużonego WSFiZ, za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju naukowego oraz zasług w dziele kształcenia i wychowania studentów. Ten zaszczytny tytuł otrzymali: Prof. dr hab. Piotr Pysz, oraz Prof. dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska. Rektor WSFiZ przyznał też Odznaki Honorowe oraz Dyplomy osobom szczególnie zasłużonym dla Uczeni. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Piotr Karpowicz, przewodniczący Zarządu Klubu MBA, Magdalena Nowak wiceprzewodnicząca Klubu MBA WSFIZ oraz członkowie Zarządu Klubu: Marek Skowronek, Wojciech Ochocki, Artur Laskowski.  Dodatkowo odznaki otrzymali: Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali i Beata Tochwin – Przewodnicząca Koła Naukowego Nowoczesnego Marketingu.

Data publikacji

11 października 2021 r.

XXIX Inauguracja Roku Akademickiego w WSFiZ