fbpx

Forum Edukacyjne – Edukacja i wychowanie poprzez sport (12.10.22)

Szanowni Państwo!

W dniu 12.10.22 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbędzie się Forum Edukacyjne – Edukacja i wychowanie poprzez sport. Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania:

9.30 Powitanie – dr Dorota Sokołowska, prof. WSFiZ, mgr Marek Sadowski, PW SZS
9.45 Wychowanie fizyczne i sport w edukacji młodzieży. Doświadczenia i obecne wyzwania – prof. Andriej Szpakov
10.15 Wyścig Pokoju – aspekty nie tylko wychowawcze – prof. Artur Pasko
10.35 Neurony lustrzane jako wsparcie w nauce i treningu – mgr Agata Krajewska
11.00 Przerwa kawowa
11.30 Zastosowanie metod wielokryterialnych do oceny zmian sprawności fizycznej – dr Dorota Sokołowska, prof. WSFiZ
11.50 Problem zwolnień lekarskich z lekcji wychowania fizycznego w placówkach edukacyjnych Białegostoku – dr Jerzy Nowik, prof. WSFiZ
12.10 Rzucam wyzwanie! czyli rywalizacja w formule challenge na lekcji wychowania fizycznego – mgr Emilia Łapińska
12.30 Uczeń z cukrzycą jako wyzwanie dla wychowania fizycznego i sportu szkolnego – Maja Makowska Sugar Woman
13.00 Przerwa obiadowa
13.30 Realizacja podstawy programowej WF w klasach 1-3 w Leśnej Szkole Puszczyk – mgr Agnieszka Kudraszow
13.50 Aktywność fizyczna i wymiana międzypokoleniowa – korzyści płynące ze wspólnej aktywności ruchowej – dr Aleksandra Bogucka
14.10 Od sportu szkolnego do mistrzostwa sportowego – mgr Kamila Lićwinko
14.40 Nowe programy Szkolnego Związku Sportowego wspierające wychowanie poprzez sport – mgr Marek Sadowski
15.00 Wychowawcze wartości rozgrywek ligowych szkół ponadpodstawowych – mgr Marek Sadowski

Informacje organizacyjne:www.pwszs.bialystok.pl, tel. 501 344 435

Data publikacji

11 października 2022 r.

Forum Edukacyjne – Edukacja i wychowanie poprzez sport (12.10.22)