fbpx

„Failed leadership” – dlaczego liderzy zawodzą?”(Spotkanie Klubu MBA WSFiZ)

Szanowni Absolwenci i Słuchacze studiów MBA, zapraszamy w dniu 24.05.22 o godz.18:00 na kolejne wydarzenie w ramach Klubu MBA WSFiZ.
Temat wystąpienia – „Failed leadership” – dlaczego liderzy zawodzą?„.
Notka o naszym Prelegencie:
Prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc z wykształcenia socjolog, z zamiłowania prakseolog – jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracował w Wydziale Zarządzania UW, Wydziale Zarządzania UG i Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Od 2016 roku związany jest ze Społeczną Akademią Nauk. Jest autorem ponad 150 publikacji, w tym 22 książek, m.in.: Zarządzanie doskonałe (1999, 2000, 2003, 2008), Kontrola menedżerska (2001), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka (2002), Od zarządzania do przywództwa (2004, 2005), Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania (2006), Kontrola w systemie zarządzania (2006), Kontrola i audyt w sektorze publicznym (2007), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą (2012), Model przywództwa zintegrowanego (2014), Zarządzanie przywódcze. Pokora koronuje sukces (2014), Aksjologia organizacji i zarządzania. Na krawędzi kryzysu wartości (2015), Kontrolne instrumenty zarządzania. Od liczydła do kontroli on-line (2016), Paradoksy przywództwa. Od szamana do showmana (2016), Przywództwo w warunkach ryzyka, niepewności i chaosu (2021)
Prof. B.R. Kuc specjalizuje się w teorii organizacji i zarządzania, teorii przywództwa, teorii kontroli, zarządzaniu ryzykiem oraz metodologii naukowej.

Data publikacji

18 maja 2022 r.

„Failed leadership” – dlaczego liderzy zawodzą?”(Spotkanie Klubu MBA WSFiZ)