fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ(4.03.22)

W ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (04.03.22, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „How does eco-innovation happen”, który poprowadzą: Cliff Hague oraz Alf S. Johansen z Innovation Circle Network. Aby ułatwić Państwu, możliwość uczestniczenia w wykładzie, najbliższe spotkanie odbędzie się na platformie YouTube.

AGENDA SPOTKANIA:

16:45 Wprowadzenie do projektu Liderzy Eko-Zmian, przedstawienie prelegentów – Dominik Sołowiej Rzecznik ds. Komunikacji i promocji,

16:50 Przywitanie zaproszonych gości w imieniu WSFiZ – dr Edward Hościłowicz Prof. WSFiZ, Rektor WSFiZ,

16:55 Wystąpienia – Prof. Cliff Hague, Alf Johansen z Innovation Circle Network,

17:45 Pytania od słuchaczy,

17: 55 Podsumowanie i tłumaczenie wystąpień na j. polski – Agnieszka Prusinowska,

18:10 Zakończenie spotkania.

O Prelegentach:

Pan Cliff Hague jest emerytowanym profesorem planowania i rozwoju przestrzennego na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu oraz niezależnym badaczem i autorem. Jest członkiem Narodowej Akademii Nauk Społecznych w Wielkiej Brytanii i byłym prezesem Królewskiego Instytutu Planowania Miast i Stowarzyszenia Planistów Wspólnoty Narodów, a także był przewodniczącym Forum Środowiska Urbanistów w Szkocji. Pracował intensywnie w programach ESPON (Europejskie Obserwatorium Spójności Terytorialnej i Rozwoju) 2002-2008 i 2009-2013 oraz w projektach INTERREG. W 2015 r. kierował Międzynarodową Radą Doradczą Planowania Przestrzennego w Obszarze C Zachodniego Brzegu Okupowanej Palestyny. Od 2016 r. jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Cockburn, które jest organizacją społeczeństwa obywatelskiego, która prowadzi kampanie na rzecz ochrony środowiska w Edynburgu.
Obecnie pracuje nad gospodarką o obiegu zamkniętym i planowaniem przestrzennym Zero Waste w Szkocji.

Pan Alf S. Johansen – Sekretarz Generalny Innovation Circle Network – jest planistą przestrzennym z Norwegii i zajmuje się rozwojem regionalnym i urbanistyką. Ma doświadczenie w sektorze publicznym, polityce i prywatnej przedsiębiorczości. Jest założycielem i koordynatorem Innovation Circle Network, międzynarodowej organizacji pozarządowej z siedzibą w Norwegii, działającej na rzecz promocji małych i średnich miejsc i uczynienia ich bardziej zrównoważonymi. Był kierownikiem kilku projektów finansowanych przez UE, w które zaangażowanych było wiele krajów.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu Liderzy Eko-Zmian finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Data publikacji

02 marca 2022 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ(4.03.22)