fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ(20.05.22)

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk WSFiZ (20.05.22, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt.„Odporność psychiczna – od czego zależy to, jak sobie radzimy z presją, stresem i wyzwaniami w życiu osobistym i zawodowym?”, poprowadzi go Dorota Ostrożańska – trenerka biznesu, rozwoju osobistego, mentorka.

Więcej o Prelegentce:

Dorota Ostrożańska – trenerka biznesu, rozwoju osobistego, mentorka, finalistka wyróżniona w VI Edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014 w kategorii Trener Sprzedaży. Trenerka Komunikacji opartej na Empatii, skutecznie wdrażająca od ponad 10 lat w biznesie nurt NVC® – Nonviolent Communication. Społeczniczka i kobieta o wysokiej ciekawości świata, wyznająca koncepcję lifelong learning. Od 25 lat związana z branżą sprzedaży, wcześniej jako menedżerka zarządzająca zespołami sprzedażowymi, szkoleniowymi, mentorskimi i menedżerskimi; zespoły, którymi dowodziła i które szkoliła, systematycznie generowały jedne z najwyższych progresów w organizacjach. Diagnozuje osoby indywidualne i zespoły pod względem motywacji i kompetencji w oparciu o RMP® i RSMP®. Jako licencjonowana konsultantka Mental Toughness, przy użyciu pakietu narzędzi MTQPlus pomaga rozwijać odporność psychiczną w obszarach pewności siebie, podejmowania wyzwań, zarządzania emocjonalnością i sprawczości.

 

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQyZTMxM2EtYTQ2ZS00OGRiLWFmMjktNmZhZWQwNGY5NDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Data publikacji

17 maja 2022 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ(20.05.22)