fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (22.10.21, godz.16:45)

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (22.10.21, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Mediacje w biznesie – alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, który poprowadzi Magdalena Nowak.

Więcej o Prelegentce:

Magdalena Nowak – Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunek MBA. Rozpoczęte studia podyplomowe na SWPS „Negocjacje i mediacje”. Ławnik w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR Od 2019r Prezes Wealth Management Services Sp. z o.o.. Head of Operations w LegalHut Sp. z o.o., Doradca Sukcesyjny w Partnerskie Kluby Biznesu.

Doświadczenie w zakresie finansów, zarządzania, marketingu, sprzedaży oraz ubezpieczeniach. Specjalizuje się w dziedzinach: sukcesji, roszczeń bankowych, roszczeń odszkodowawczych, pomocy frankowiczom, bataliach z komornikami, mediacjach. Klienci których obsługuje to zarówno firmy jak i osoby indywidualne.

Publikacja w książce pod redakcją Ilony Adamskiej na łamach wydawnictwa ID Media. Członkini Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu oraz MBA Business Club WSFiZ  i IPH Białystok.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAxMjliM2MtYTVlNS00MWM0LTgzNWUtYzM4MGJhYWY1OWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Data publikacji

20 października 2021 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (22.10.21, godz.16:45)