fbpx

Akademia Budowania Odporności Psychicznej (22.12.20)

Co? wykład w ramach „Akademii Budowania Odporności Psychicznej” online skierowany do studentów (platforma TEAMS)
Temat?„Jak budować odporność psychiczną w świecie zmian?”
Kiedy? 22 grudnia 202o, godz. 17:00
Prowadzący? Sylwester Mariusz Pilipczuk

W ramach projektu, Uczelnia prowadzić będzie dla studentów cykl interaktywnych wykładów na temat strategii budowania odporności psychicznej. Program spotkań zawierał będzie następujące zagadnienia:

Treści programowe:

• model 4C w budowaniu odporności psychicznej

• zmiany przyjazne mózgowi

• efektywne techniki regulowania emocji

• kwestionariusz MTQ48

• odporność a wrażliwość psychiczna

• wpływ odporności psychicznej na wydajność

• rozwijanie odporności psychicznej

Cele projektu:

• Poznanie zasad budowania odporności psychicznej, zgodnie z metodologią MTQ48

• Zaznajomienie z technikami radzenia sobie ze stresem w procesie zmiany

• Poznanie zasad tworzenia trwałych nawyków w procesie zmiany

• Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat przebiegu procesu trwałej zmiany indywidualnej

• Poznanie zasad wprowadzania zmian przyjaznych mózgowi

• Poznanie efektywnych technik regulowania emocji

Forma zajęć: szkolenie online za pomocą MS TEAMS.

Warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, zmiany w otoczeniu, globalna pandemia, mogą być przyczyną dużej ilości stresu. Nasze umysły mogą nie nadążać za ilością wdrażanych zmian. W turbulentnym otoczeniu sztandarowym celem instytucji kształcących powinno być dawanie narzędzi ułatwiających adaptację do pojawiających się nowych wyzwań.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku uruchomiła projekt Akademia Budowania Odporności Psychicznej, skierowany do studentów oraz pracowników naszej uczelni.

Data publikacji

15 grudnia 2020 r.

Akademia Budowania Odporności Psychicznej (22.12.20)