fbpx

Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia. Studia i rozprawy

Autor: Witold Czarnecki

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2007
Ilość stron: 217
Cena brutto (VAT 5%): 28,35 zł

Zagadnienia:
Publikacja stanowi zbiór autorskich wypowiedzi z lat 1984-2005, prezentowanych na
konferencjach w wyższych uczelniach. Przedstawiony zbiór tekstów zawiera
charakterystyczne współzależności, wyróżniając trzy rodzaje przestrzeni, tj. geodezyjną –
z nowoczesną geodezją sztucznych satelitów, geograficzną jako powłoką Ziemi
oraz społeczno-ekonomiczną. W obszarze prezentowanych zagadnień pojęcie gospodarki
przestrzennej oznacza tu rzeczywistość i działalność praktyczną, obejmującą całokształt
zjawisk: przyrodę, osadnictwo, infrastrukturę publiczną (społeczną i techniczną) oraz stan
użytkowania Ziemi,przy wzrastającym stopniu konsumpcji jej zasobów odnawialnych
i nieodnawialnych.

Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia. Studia i rozprawy