ADMINISTRACJA UCZELNI

KANCELARIA REKTORA
697 066 160
85 67 85 823
kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
85 67 85 851
iod@wsfiz.edu.pl

WYDAWNICTWA
85 67 85 801
wydawnictwa@wsfiz.edu.pl

DZIAŁ REKRUTACJI
85 67 85 846
722 234 287
rekrutacja@wsfiz.edu.pl

DZIAŁ KADR I PŁAC
85 67 85 893
85 67 85 839
kadry@wsfiz.edu.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
85 67 85 845
ckp@wsfiz.edu.pl

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
85 67 85 898
85 67 85 910

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
85 67 85 809

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

DZIEKAN
85 67 85 817

DZIEKANAT
85 67 85 836

 

KIEROWNIK DZIEKANATU
85 67 85 887

DZIAŁ DYDAKTYKI, NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

KIEROWNIK
85 67 85 851

BIURO KARIER
85 67 85 823

DYPLOMY
85 67 85 854

BIURO STYPENDIALNE
85 67 85 907

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
85 67 50 672
85 67 85 838

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA – KIEROWNIK
85 67 85 802

BIBLIOTEKA
85 67 85 860

KWESTURA

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – KWESTOR
85 67 85 818

 

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY
85 67 85 878

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – ROZLICZENIA STUDENTÓW
85 67 85 855

ZAKŁAD GOSPODARCZY

ZAKŁAD GOSPODARCZY – DYREKTOR
85 67 85 847

DZIAŁ TECHNICZNY
85 67 85 812

CENTRUM KONGRESOWE WSFIZ – WYNAJEM SAL
85 67 85 847

PORTIERNIA BUDYNEK AULI
85 67 85 805

POKOJE GOŚCINNE WSFIZ
85 67 85 902 (od 9:00 – 15:00)
85 67 85 879

SZATNIA BUDYNEK E
85 67-85 879

WSCHODNIOEUROPEJSKI INSTYTUT GOSPODARKI

SEKRETARIAT
85 67 85 839