fbpx

Zarządzenie nr RK.021.56.2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz objęcia miasta na prawach powiatu Białystok „obszarem czerwonym”, a powiatu ełckiego „obszarem żółtym wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w jej Filii w Ełku:

  1. W Białymstoku zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, są prowadzone wyłącznie w trybie e-lernigowym lub zdalnym (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
  2. zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych mogą odbywać się w na terenie Uczelni (w trybie kontaktu bezpośredniego),
  3. W Filii w Ełku zajęcia na studiach prowadzone w trybie hybrydowym (blended learning), tj. w trybie e-lernigowym lub zdalnym (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz w trybie kontaktu bezpośredniego, w obiektach Filii.
  4. Zajęciach na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia w WSFiZ w Białymstoku oraz Filii w Ełku, odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość),
  5. Traci moc zarządzenie Nr RK.021.43.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie  ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021;”

Zarządzenie nr 56 ( w załączeniu). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Plik Rozmiar
pdf 1.93 MB

Data publikacji

28 października 2020 r.