fbpx

Zarządzenie Nr 53 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r.

Szanowni Studenci,

wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Nr RK.021.40.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie działalności Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a mianowicie:

  • Na terenie WSFiZ w Białymstoku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy) przez członków społeczności WSFiZ w Białymstoku, z zastrzeżeniem, że obowiązek nie dotyczy:
  • pracowników Uczelni w czasie wykonywania pracy przy swoim stanowisku pracy, z wyłączeniem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów, chyba że osoby te są oddzielone od interesantów przegrodą z pleksi,
  • osób lub przypadków, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 1-3 oraz 11 lub § 27 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758),
  • uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży im. mjr. Władysława Raginisa Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk, chyba że dyrektor Liceum postanowi inaczej”.

Data publikacji

18 października 2020 r.