fbpx

Z głębokim żalem społeczność akademicka Uczelni przyjęła wiadomość o śmierci prof. zw. dr hab. inż. Witolda Czarneckiego (1927 – 2023)

Z głębokim żalem społeczność akademicka Uczelni przyjęła wiadomość o śmierci prof. zw. dr hab. inż. Witolda Czarneckiego (1927 – 2023). Prof. Witold Czarnecki w latach 1999 – 2016 był zatrudniony w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Od roku 2005 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Gospodarki Przestrzennej, a w latach 2003-2011 Kierownika Katedry Planowania Przestrzennego. Od roku 2004 był Przewodniczącym Kolegium Wydawniczego oraz Członkiem Senatu Uczelni w latach 2000-2016. Uchwałą Senatu nr 1 z dnia 30 września 2016 roku, za dorobek naukowy oraz za zasługi w dziele kształcenia i wychowania studentów, otrzymał Godność Profesora Zasłużonego WSFiZ.
Autor i współautor wielu projektów architektonicznych i urbanistycznych, ponad 130 publikacji naukowych oraz około 30 książek. Autor wielu recenzji, opinii, ekspertyz w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, kawaler Srebrnego (1969) oraz Złotego Krzyża Zasługi (1978), Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1989), Medalu Komisji Edukacji Narodowej (1991).
Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka pragnie przekazać wyrazy współczucia, składając na ręce rodziny najszczersze kondolencje.
Prof. Witold Czarnecki pozostanie w naszej pamięci jako niestrudzony, pełen zaangażowania i poświęcenia idei kształcenia studentów – pedagog, mentor i niedościgniony autorytet.

 

Data publikacji

24 marca 2023 r.

Z głębokim żalem społeczność akademicka Uczelni przyjęła wiadomość o śmierci prof. zw. dr hab. inż. Witolda Czarneckiego (1927 – 2023)