fbpx

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (08.04.22, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Efektywność zarządzania firmą w praktyce”, poprowadzi go Pan Zdzisław Karwowski, Prezes Zarządu BIT S.A..

O PRELEGENCIE

Zdzisław Karwowski, Prezes Zarządu BIT S.A.

Zdzisław Karwowski ukończył MBA executive w Collegium Humanum w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Menadżerskie Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, z którą cały czas współpracuje przy kształceniu kadr czy rozwoju nowych technologii. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów i zaraz po nich, pracując w branży ICT mocno związanej, w tamtych czasach, z Telekomunikacją Polską. Poczynając od stanowisk specjalisty, kierownika budował systemy dostępowe w całym kraju, zdobywając przy tym doświadczenie i uprawnienia do kierowania w branżach telekomunikacyjnych. Wraz z rozwojem technologii w Polsce, związał się równolegle z branżami IT i Rozwiązań Specjalnych, rozwijając dedykowane produkty i realizując projekty na rzecz Administracji Państwowej o zasięgu regionalnym, krajowym i zagranicznym. Pełnił funkcje Dyrektora, Członka Zarządu oraz Doradcy Zarządu. Jest współzałożycielem BIT S.A. – integratora technologii, działającego w wyżej wymienionych branżach, gdzie od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu. Działa w Podlaskiej Izbie Przemysłowo Handlowej a także jest aktywnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

Opis Firmy BIT S.A.

BIT S.A. – integrator technologiczny działający w trzech obszarach: Bezpieczeństwa, Teleinformatyki oraz Informatyki. Firma integruje systemy do zastosowań stacjonarnych i mobilnych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na trzech poziomach: informacyjnym, osobistym oraz narodowym.
Spółka realizowała między innymi projekty takie jak wykonanie: pojazdów specjalnych, rozwiązań kamuflowanych i obserwacyjnych, systemów monitoringu miejskiego i ochrony obiektowej, sieci przewodowych i bezprzewodowych. Ponadto firma wydała produkty dedykowane dla administracji samorządowej: aplikację miejską Lupe oraz własny CMS SmartSite. Wśród innych rozwiązań informatycznych szczególnie warto wspomnieć o dedykowanych produktach, gdzie bezpieczeństwo danych jest na pierwszym miejscu. BIT S.A. opracował autorskie systemy do zarządzania informacjami tajnymi oraz obiegiem dokumentów o wysokiej ważności. Status firmy jako zaufanego partnera w realizacji projektów, gdzie szczególnie istotna jest ochrona informacji, potwierdza Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego na poziomie NATO SECRET oraz UE SECRET.

Miejsce wydarzenia

MsTeams

Data i godzina wydarzenia

08 Kwi 2022 r. | 16:45 - 18:10

Efektywność zarządzania firmą w praktyce – Akademia Dobrych Praktyk(8.04.22)