fbpx
Lis
25
2023

Akademia Przywództwa dla przyszłości

Aula Mała
od 10:00 do 15:00

Kiedy? 25.11.23r., start 10:00
Organizator? Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, Klub MBA Business WANS
Współorganizatorzy? Izba Coachingu Oddział Podlaski, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem
Miejsce? WANS (Aula Mała), ul. Ciepła 40, Białystok

Wydarzenie skierowane jest do:
– członków Klubu MBA Business, WANS/studentów/pracowników WANS.

W analizie deficytu przywództwa przeprowadzonej przez Centre for Creative Leadership, zatytułowanej The Leadeship GAP (luka przywództwa) jej autorzy stwierdzają, iż liderzy nie są odpowiednio przygotowani na przyszłość. Dzisiejsza efektywność przywództwa jest niewystraczająca, by sprostać przyszłym wyzwaniom. Pamiętajmy, że w transformacji technologicznej, potrzebna jest równowaga. Co nie jest łatwe, bo przecież przywódcy organizacji będą w ciągu najbliższych lat mierzyć się z następującymi wyzwaniami:
– dostosowanie się do postępu i zmian technologicznych
– nadążanie z ogólnym tempem zmian
– odchodzenie od rozwiązań, które sprawdzały się w przeszłości
– przyciąganie do organizacji i zatrzymywanie utalentowanych pracowników
– przewodzenie zróżnicowanym zespołom
– przekwalifikowywanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników

W ramach Akademii Przywództwa dla przyszłości, będziemy poruszać wyżej wymienione kwestie w trakcie prelekcji, to wszystko zgodnie z naszą misją, aby wesprzeć przywódców w tworzeniu efektywnych organizacji.

Agenda spotkania – AKADEMIA PRZYWÓDZTWA dla przyszłości
10:00 – 10:10 Uroczyste otwarcie Akademii – Rektor dr. Edward Hościłowicz, prof. WANS.
10:10 – 10:25 Akademia Przywództwa dla przyszłości – założenia – Piotr Karpowicz, Przewodniczący Klubu MBA WANS.
10:25 – 10:55 “Becoming a Trusted Servant Leader – 3 Strategies for Becoming the Leader Your People Deserve” Randy Conley (Blanchard).
10:55 – 11:30 „Odpowiedzialność lidera nie jedno ma imię, czyli jak być przywódcą odpowiedzialnym holistycznie?” – dr Marek Kruk (Klub MBA WANS).
11:30 – 12:10 „Czego przywódcy mogą nauczyć się od sportowców – strategia wynikowa i strategia procesowa?” – Bartosz Berendt (Izba Coachingu).
12:10 – 12:40 Przerwa.
12:40 – 13:10 „Paradoksalne mechanizmy wprowadzania zmian – rzadkie zdarzenia i efekt domino” – Piotr Karpowicz (Klub MBA WANS).
13:10 – 13:50 „Skuteczne zespoły z FRIS®” – Sylwester Pilipczuk (Klub MBA WANS).
13:50 – 14:30 „Przywództwo służebne odpowiedzią na erę cyfrową w biznesie. Dlaczego przywódca służebny jest liderem przyszłości doby synergii maszyna-człowiek?”- Małgorzata Jakubicz (Your way).
14:30 – 14:45 Konkurs wiedzy o przywództwie*.
14:45 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie – dr Anatoliusz Kopczuk, prof. WANS.

Prelegenci:
Randy Conley – Randy Conley jest ekspertem w dziedzinie zaufania i wiceprezesem ds. globalnych usług w organizacji The Ken Blanchard Companies. Jest autorem jej programu szkoleniowego Building Trust, w ramach którego pomaga organizacjom na całym świecie budować zaufanie w miejscu pracy, oraz członkiem i założycielem Alliance of Trustworthy Business Experts. Trust Across America uznało Randy’ego za czołowego lidera w dziedzinie godnych zaufania zachowań biznesowych. Inc.com wymienia Randy’ego wśród 100 najważniejszych mówców i myślicieli w dziedzinie przywództwa, a American Management Association umieściło go na liście „Leaders to Watch in 2015”. Randy jest autorem nagradzanego bloga Leading with Trust (leadingwithtrust.com), a także współautorem takich publikacji jak Przywództwo wyższego stopnia, napisanej wraz z Kenem Blanchardem, Trust, Inc.: Strategies for Building Your Company’s Most Valuable Asset oraz Trust, Inc.: 52 Weeks of Activities and Inspirations for Building Workplace Trust. Ma tytuł magistra nauk ścisłych w dziedzinie przywództwa uzyskany na uniwersytecie katolickim w San Diego. Lubi spędzać czas z rodziną, jeździć na rowerze i grać w golfa. Od 33 lat jest mężem Kim, z którą mieszka w San Diego w Kalifornii. Możesz śledzić Randy’ego na Twitterze @RandyConley.

Małgorzata Jakubicz – liderka z ponad 15-letnim stażem pracy między innymi w firmach MOHAWK, DECORA, IKEA. Od 2018 roku akredytowany coach ICF PCC i certyfikowana trenerka przywództwa. Ekspertka przywództwa EY, w tym w programie Master Level Leadership. Wykładowczyni na uczelniach AGH, SGH, Akademia Leona Koźmińskiego w obszarach przywództwo służebne, autentyczne i cyfrowe. Ekspertka w kampaniach „Bliżej Siebie” dedykowanej empatii i zdrowiu psychicznemu w miejscu pracy oraz „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym” EU – OSHA. Zdobywczyni między innymi nagród: Top10 coaches in Warsaw oraz Digital Transformation Impact Leader of the year 2023. Autorka książki „Lider w trampkach, czyli jak być przywódcą w zgodzie ze sobą” oraz licznych publikacji. Przywódczyni służebna. Ambasadorka Humanizmu w dobie cyfrowej.

dr Edward Hościłowicz, prof. WANS – Rektor Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku. Ekspert od strategii marketingowych, fuzji i przejęć firm, innowacji. Dorobek naukowy liczy ponad 70 publikacji krajowych i zagranicznych.

dr Anatoliusz Kopczuk, prof. WANS – Wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej. Wieloletnia aktywność w prowadzeniu szkoleń oraz studiów podyplomowych i MBA w zakresie analizy finansowej, oceny projektów inwestycyjnych, wyceny wartości przedsiębiorstwa, controllingu, zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wykonawca lub współwykonawca projektów i usług o charakterze doradczym dla przedsiębiorstw (analizy i plany finansowe, wyceny wartości przedsiębiorstw, studia wykonalności i analizy projektów inwestycyjnych, programy naprawcze, propozycje układowe, plany biznesowe). Wykonawca prac badawczych na rzecz organizacji gospodarczych i instytucji publicznych z zakresu rynku pracy, zarządzania i przedsiębiorczości. Pełnione funkcje: zastępca przewodniczącego i członek rad nadzorczych, dyrektor sp. z o.o., dziekan, kanclerz, prorektor.

dr Marek Kruk – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, naukowiec, wykładowca akademicki, trener biznesu i przedsiębiorca. Od początku kariery zawodowej związany z zarządzaniem. Od 2009 zaangażowany w rozwój kompetencji przywódczych zarówno w środowisku akademickim, jak również wśród praktyków biznesu i organizacji non-profit. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i zagranicą.
Jako wykładowca na studiach MBA w naturalny sposób sympatyzuje z MBA Business Club WSFiZ jako wolny elektron. Chętnie uczestniczy w podejmowanych aktywnościach dzieląc się zarówno wiedzą merytoryczną, jak również partycypując w wydarzeniach integrujących. Niezwykle ceni sobie inspirujące środowisko, z którym współpracuje.
Jest twórcą programu rozwojowego dla liderów Xs2L, czyli zestawu kompetencji niezbędnych do pełnienia roli przywódcy, szczególnie w środowisku biznesowym. Jest przekonany, że bycie liderem jest związane z wyborem, a następnie konstruktywnym nabywaniem właściwych umiejętności.

Piotr Karpowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, od ponad 25 lat pracuje w sektorze bankowym. Przewodniczący Rady MBA Business Club WANS działającego przy Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku. Współpracuje z Akademią Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego, działającej przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Pasjonat tematyki związanej z szeroko pojętym przywództwem (w tym głównie Servant Leadership i Versatile Leadership). Autor koncepcji DOMINO dotykającej tematyki rzadkich zdarzeń z obrzeży rozkładu normalnego, efektu domino – mikrokorekt prowadzących do makroefektów. Organizator i prowadzący pierwszego w Polsce webinaru z udziałem Kena Blancharda i Randy Conleya – światowych autorytetów w dziedzinie przywództwa i budowania zaufania.

Bartosz Berendt – Akredytowany Coach i Superwizor Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu, Master Certified Coach (MCC) akredytowany przez International Coach Federation (ICF), członek prezydium Izby Coachingu od stycznia 2015 roku, prezes Izby Coachingu od stycznia 2018 roku, prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012 oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od 2006 roku prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych. Prowadzi warsztaty dla coachów posiadające aprobatę ICF, jest współtwórcą przywódczych programów rozwojowych m.in. rozwijał liderów podczas rejsów morskich żaglowcem. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia coachów i akredytacji programów szkoleniowych. Prowadził zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, Sopocie i Katowicach, Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiach Psychologii Sportu Pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Realizował projekty między innymi dla takich firm, jak WSiP, PL.2012, T-Mobile, PZU, Mercedes, BZ WBK, Nordea, RedMobile, WOW!, Isobar, Polkomtel, SsangYong, Isuzu, Nutricia, Alfa Logis, BRE Bank, Polbank EFG, Orange, Grupa O2, Cyfrowy Polsat, Exatel (Tel-Energo), Compress, Tetra System Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Agora, Amnesty, Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Posiada doświadczenie w realizacji projektów pociągających za sobą strategiczne zmiany w organizacjach, między innymi związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii firmy, implementacją systemów informatycznych, zmianą struktury organizacyjnej, restrukturyzacją i optymalizacją procesów.
W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje kierownicze i dyrektorskie, pełnił rolę członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej. Wspólnie z żoną prowadzi Equante – Fundację Nowych Możliwości.

Sylwester Mariusz Pilipczuk – Dyrektor Izby Coachingu Oddział Podlaski, certyfikowany diagnosta inteligencji emocjonalnej w biznesie – diagnosta EI Expert, certyfikowany coach, trener FRIS®, certyfikowany neuro coach, mediator, mentor, wykładowca MBA, ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Białymstoku, członek International Society for Emotional Inteligence, praktyk marketingu, prezes firmy coachingowo-szkoleniowej Pro-metheus. Pracuje również w Dziale Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Absolwent Wydziału Ekonomii
i Zarządzania oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu: budowania efektywnych zespołów, inteligencji emocjonalnej, neurodydaktyki, sztuki wystąpień publicznych, profesjonalnej obsługi klienta, skutecznej promocji, rozwoju talentów i coachingu, gimnastyki umysłu i zwiększania potencjału mózgu, skutecznej komunikacji oraz sztuki perswazji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, ciągle inwestuje w siebie i rozwija swoje kompetencje, ostatnio poszerzył swoje edukacyjne portfolio o certyfikat mediatora w prawie cywilnym i handlowym oraz trenera zarządzania zmianą.

Zapisy: sylwester.pilipczuk@wans.edu.pl

* Konkurs wiedzy o przywództwie, został przygotowany na podstawie książki:

Miejsce wydarzenia

Aula Mała

Data i godzina wydarzenia

25 Lis 2023 r. | 10:00 - 15:00

Akademia Przywództwa dla przyszłości