fbpx
Sty
29
2021

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (29.01.21)

spotkanie online
od 17:00 do 18:00

Szanowni Studenci,

zapraszamy w dniu 29.01.21 (17:00) na wykład w ramach Akademii Dobrych Praktyk WSFiZ. Temat: “Rewolucja cyfrowa i jej konsekwencje dla społeczeństwa i gospodarki”. Prelegent: Rafał Mejsak – Prezes Zarządu Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk3ZmQ5NDYtOGZmNy00ZmM0LWI1MmYtMDhiOTNkNWJhNmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Miejsce wydarzenia

spotkanie online

Data i godzina wydarzenia

29 Sty 2021 r. | 17:00 - 18:00

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (29.01.21)