fbpx

Spotkanie wigilijne KNNM

Drodzy Studenci!

W dniu 16 grudnia 18:00, odbędzie się w spotkanie wigilijne (w formie online) Koła Naukowego Nowoczesnego Marketingu.

W ramach działalności KNNM członkowie w praktyce realizują realne wyzwania zlecone przez przedsiębiorstwa.
Wartością dodaną dla uczestników Koła jest możliwość łączenia teorii z praktyką. W działalność organizacji zaangażowani są studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Ważnym aspektem działalności KNNM jest integracja studentów, ale też możliwość kreacji i wyrażenia się siebie w ramach realizowanych projektów.

Opiekunem KNNM jest mgr Sylwester Mariusz Pilipczuk.

Data publikacji

15 grudnia 2021 r.

Spotkanie wigilijne KNNM