fbpx

Solidarni z Ukrainą

Wobec dramatycznych wydarzeń w Ukrainie Społeczność Akademicka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku nie może pozostać obojętna. Pragniemy wyrazić słowa wsparcia i solidarności z Ukrainą, zmagającą się z autorytarną agresją. Każdy konflikt zbrojny budzi moralny sprzeciw, a ten dotyka nas szczególnie, bowiem nie ma żadnego usprawiedliwienia za napaść na wolny, niepodległy i suwerenny kraj. W tym niezwykle trudnym czasie zwracamy się szczególnie do ukraińskich Studentek Studentów, Absolwentów oraz ich rodzin – nie jesteście sami, możecie liczyć na nasze wsparcie!
Jednocześnie wyrażamy głęboką nadzieję, iż dzięki jedności i współpracy wielu narodów, w tym Wspólnoty Europejskiej do Ukrainy powróci spokój i zachowana zostanie jej suwerenność.

JM Rektor
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
dr Edward Hościłowicz, prof. WSFiZ

Data publikacji

30 marca 2022 r.

Solidarni z Ukrainą