fbpx

Seminarium naukowe z cyklu „Społeczna Gospodarka Rynkowa”

Szanowni Państwo!

W dniach 25-30 września 2022 w ełckiej Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbędzie się seminarium naukowe z cyklu „Społeczna Gospodarka Rynkowa”. Tematem tegorocznego spotkania jest Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa.

Współorganizatorzy seminarium:

– Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,

– Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie,

– Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Naukowe kierownictwo: Daniel Lemmen (KAS), Elżbieta Mączyńska (SGH), Piotr Pysz (WSFiZ)

Problematyka seminarium

Oparta na teorii ordoliberalizmu i zainaugurowana przez Ludwiga Erharda w roku 1948 polityka społecznej gospodarki rynkowej (SGR) przyniosła w Niemczech Zachodnich szybki wzrost produkcji, dochodów oraz stabilizację ekonomiczną i społeczną. Sukces SGR zainteresował ekonomistów i polityków. W Polsce społeczna gospodarka rynkowa została zapisana w artykule 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997. W Traktacie Lizbońskim z roku 2008, dokumencie o charakterze konstytucyjnym dla Unii Europejskiej, społeczna gospodarka rynkowa stanowi jeden z głównych celów unijnej polityki gospodarczej i społecznej.

W dyskusjach dotyczących SGR skupiających się dotychczas na ukształtowania ram instytucjonalnych i polityki makroekonomicznej ukierunkowujących funkcjonowanie rynku na realizację zadań ogólnospołecznych, tj. pełne zatrudnienie i wyrównanie społeczne konieczne jest dokonanie radykalnego przełomu. Kryzys ekologii i ocieplenie Ziemi stanowiąc zagrożenie dla istnienia ludzkości wymusza uwzględnienie tych problemów w rozważaniach o SGR.

Data publikacji

20 czerwca 2022 r.

Seminarium naukowe z cyklu „Społeczna Gospodarka Rynkowa”