fbpx

Master of Business Administration to światowy standard kształcenia osób mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (wcześniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania) prowadzi je od 2002 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

– dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
– kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
– przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
– przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Są to osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną, legitymujące się doświadczeniem praktycznym, wykorzystujące metody interaktywne w kształceniu umiejętności słuchaczy.

Poznaj naszą kadrę:
https://centrumpodyplomowe.pl/mbateam/

Dlaczego warto studiować MBA we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku?

Studia MBA, czyli Master of Business Administration, są cenione i doceniane na całym świecie.

Studiowanie MBA jest odpowiednie dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności zarządzania, zdobyć wiedzę biznesową, nawiązać wartościowe kontakty i zwiększyć swoje szanse na awans zawodowy. Jest to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym.

Istnieje wiele powodów, dla których warto zdecydować się na studiowanie MBA:

  1. Rozwój umiejętności przywódczych i zarządzania: Studiowanie MBA we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku zapewnia szanse na rozwijanie umiejętności przywództwa, zarządzania zespołem (komunikacyjne, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów) i budowania relacji biznesowych. Wspomniane umiejętności są niezbędne do skutecznego zarządzania organizacjami w różnych sektorach i branżach.
  2. Budowanie sieci kontaktów: Studiowanie MBA daje możliwość nawiązania kontaktów z profesjonalistami z różnych branż i środowisk. Słuchacze MBA mają możliwość spotkania się z innymi przedstawicielami biznesu, co może prowadzić do korzystnych partnerstw biznesowych lub możliwości rozwoju zawodowego.
  3. Zwiększenie szans na awans:/ Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Posiadanie dyplomu MBA Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku może zwiększyć szanse na awans w karierze lub otrzymanie lepiej płatnej pracy. Pracodawcy często doceniają dyplom MBA jako oznakę zaawansowanej wiedzy i umiejętności zarządzania, co może otworzyć drzwi do bardziej prestiżowych stanowisk. Dodatkowo dyplom ukończenia studiów MBA uprawnia do kandydowania na członków Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa bez konieczności zdawania egzaminu.
  4. Zdobywanie specjalistycznej wiedzy: Program MBA oferuje dogłębną wiedzę z zakresu zarządzania, strategii, marketingu, finansów i innych kluczowych obszarów biznesu. Daje to słuchaczom szansę na pogłębianie wiedzy w konkretnym dziedzinie i stanie się ekspertem w tym obszarze.
  5. Łączenie teorii z praktyką: Program MBA we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku angażuje praktyków i wykładowców z doświadczeniem praktycznym profesjonalistów z biznesu jako wykładowców, co pozwala na połączenie teorii z praktyką. Słuchacze mają okazję dowiadywać się, jakie są aktualne trendy i wyzwania w biznesie oraz jak rozwiązywać problemy w rzeczywistych sytuacjach.
  6. Samorozwój i osobista satysfakcja: Studia MBA to nie tylko rozwój zawodowy, ale także osobisty. Studiowanie MBA wymaga zaangażowania i samodyscypliny. Pozwala to na rozwój osobisty, budowanie pewności siebie i umiejętności radzenia sobie w dynamicznym środowisku biznesowym. To także możliwość ciągłego doskonalenia i zdobywania aktualnej wiedzy w MBA Business Club WANS.

Dołącz do MBA Business Club WSFiZ.

Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Dz.U. 2016-12-30 poz. 2259 dyplom ukończenia studiów MBA uprawnia do kandydowania na członków Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa bez konieczności zdawania egzaminu.

Program MBA jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na praktyczne umiejętności sprawnego i efektywnego kierowania biznesem. Koncepcja programu opiera się na przekazaniu słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej pragmatycznymi umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, prac projektowych, projektów konsultingowych, gier symulacyjnych, studiów przypadków, wyjazdów szkoleniowych oraz pracy dyplomowej. Absolwenci MBA są wyposażeni w nowoczesne narzędzia analityczne i umiejętności praktyczne rozwiązywania problemów organizacyjnych. Program studiów zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

Kontakt:

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
tel: +48 85 67 85 845
e-mail: ckp@wsfiz.edu.pl