fbpx

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę pozytywną WSFiZ

Szanowni Państwo,

Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku  oraz Filii w Ełku, umożliwia studentom kierunków: zarządzanie, finanse i rachunkowość osiągnięcie założonych efektów uczenia się na poziomie pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały spełnione.

Uprzejmie informujemy, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dnia 6 maja 2021 r. podjęło Uchwały:

Nr 356/2021 w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;

Uchwała Nr 356_2021_PKA

Nr 357/2021 w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonego w Filii w Ełku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;

Uchwała Nr 357/2021_PKA

Nr 358/2021 w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała Nr 358_2021_PKA

Data publikacji

14 maja 2021 r.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę pozytywną WSFiZ